Rededication (voor) for 2nd Lt. James Ferris (Frank Mahieu) - Passendale - 26/10/2023
NL: 26 oktober 2023, Tyne Cot Cemetery, herinwijdingsdienst voor 2nd Lt. JAMES FERRIS van het 16th. Bn. The Highland Infantry (att. 97th MTB).
James werd geboren op 13 oktober 1888 in Glasgow, zoon van William en Euphemia Ferris. Hij was fruitverkoper voor zijn militaire dienst. Aanvankelijk bij het 3rd (training) Bn. The Highland Light Infantry werd hij ingedeeld bij het 16th Bn. van het regiment. In een actie om de Duitsers weg te jagen van de heuvelrug van Passendale, toen bij de 97th Trench Mortar Battery ingedeeld, leed hun bunker een voltreffer waarbij Lt. Ferris en verschillende anderen op 2 december 1917 werden gedood. Zijn 'onbekende' stoffelijk overschot werd na de oorlog werd begraven op Tyne Cot Cemetery. Nu is hij formeel geïdentificeerd, niet langer onbekend of verloren, maar bekend en geëerd.

De ceremonie werd geleid door Revd.David Jeal, aalmoezenier van de Royal Highland Fusiliers, 2nd Bn. The Royal Regiment of Scotland. Mannen van dit regiment waren aanwezig om hun respect te betuigen aan hun gesneuvelde voorganger. Britse en Belgische militaire en civiele autoriteiten waren aanwezig, evenals om toegewijde mensen te herdenken. Daags voordien betuigden de militairen van het 2nd Bn. The Royal Regiment of Scotland (Royal Highland Fusiliers),alle eer bij de begrafenis van L.Sgt. Brand en de herinwijdingsceremonie voor Pte. Keill. De ceremonie werd georganiseerd door de MOD & JCCC. Zoals altijd zorgde de CWGC voor de nieuwe grafsteen en zij zullen er ook blijvend zorg voor dragen.

Engl:
October 26, 2023, Tyne Cot Cemetery, rededication service for 2nd Lt. JAMES FERRIS, 16th. Adj. The Highland Infantry (att. 97th MTB).
James was born on 13 October 1888 in Glasgow, son of William and Euphemia Ferris. He was a fruit seller for his military service. Initially with the 3rd (training) Bn. The Highland Light Infantry he was assigned to the 16th Bn. of the regiment. In an action to drive the Germans away from the Passchendaele ridge, then assigned to the 97th Trench Mortar Battery, their bunker suffered a direct hit that killed Lt. Ferris and several others on December 2, 1917. His 'unknown' remains were buried at Tyne Cot Cemetery after the war. Now he is formally identified, no longer unknown or lost, but known and honoured.

The ceremony was led by Revd. David Jeal, Chaplain of the Royal Highland Fusiliers, 2nd Bn. The Royal Regiment of Scotland. Men of the regiment were present to pay their respects to their fallen predecessor. British and Belgian military and civilian authorities were present, as well as to commemorate dedicated people. The day before, the military of  the 2nd Bn. The Royal Regiment of Scotland (Royal Highland Fusiliers), payed respect at the funeral of L. Sgt Brand and at the rededication ceremony for Pte. Keill. The ceremony was organised by the MOD & JCCC. The new headstone was made by the CWGC who will care for it in perpetuity.

 
the Chaplain and men of the 2nd Bn. The Royal Regiment of Scotland arriving at Tyne Cot Cemetery /
de aalmoezenier en mannen van het 2nd Bn. The Royal Regiment of Scotland arriveren op Tyne Cot Cemetery

the new CWGC headstone for 2nd. Lt. Ferris / 
gevouwen vlag opde nieuwe CWGC-grafsteen van James Ferris

folded flag at the new CWGC headstone of James Ferris /Revd Chaplain Jeal conducts the ceremony, men of the 2nd Bn. The Royal Regt. of Scotland attend. /
aalmoezenier Jeal leidt de plechtigheid, mannen van het 2nd Bn. The Royal Regt. of Scotland zijn aanwezig

Piper Sgt. Joe Davies and Bugler Cpl. William Crawford of the Royal Regiment of Scotland (2nd Bn). /
Piper Sgt. Joe Davies en Bugler Cpl. William Crawford van het Royal Regiment of Scotland (2nd Bn).

Group Capt. John Dickson, British Defence Attaché to Belgium /  
Group Capt. John Dickson, Brits defensieattaché in België

Reading by Col. Campbel Close representing the Colonel of the Royal Regiment of Scotland. /
Lezing door kolonel Campbel Close die de kolonel van het Royal Regiment of Scotland vertegenwoordigt

a general view / een overzicht

Reading by Cpl. Jadon Docherty, Royal Regiment of Scotland (2nd Bn). /
lezing door Cpl. Jadon Docherty, Royal Regiment of Scotland (2nd Bn). Last Post played by Bugler Cpl. William Crawford /  Last Post gespeeld door Bugler Cpl. William Crawford

Last Post played by Bugler Cpl. William Crawford / Last Post gespeeld door Bugler Cpl. William Crawford

Military salute during the Last Post / Militaire groet tijdens de Last Post

in front at right, the family of 2nd Lt. Ferrris / vooraan, rechts, familie van 2nd Lt. Ferris
bugler and piper, while playing the lament / klaroenspeler en piper tijdens het treurlied

Lament played by Piper Sgt. Joe Davies / treurlied gespeeld door Piper Sgt. Joe Davieslaying of wreaths: Group Capt. John Dickson, British Defence attaché to Belgium /
Kranslegging: Group Capt. John Dickson, Brits defensieattaché in België

l

laying of wreaths:Col. Campbel Close representing
the Colonel of the Royal Regiment of Scotland. /
kranslegging door kolonel Campbel Close vertegenwordigend
de kolonel van het Royal Regiment of Scotland.

laying of wreaths: the Provincial Military Commander of West Flanders (Belgium) Isabelle Lahaye. /
Kranslegging: de Provinciaal Militair Commandant van West-Vlaanderen (België) Isabelle Lahaye.laying of wreaths: Mr G. Bekaert, director EuropeCWGC / 
kranslegging: Dhr. G. Bekaert, directeur Europa CWGClaying of wreaths by Col Onraedt on behalf of the Royal British Legion /
kranslegging door kolonel Onraedt namens het Royal British Legion

prayer by the Chaplain / gebed door de aalmoezenier

the folded flag has been handed to the family of 2nd Lt. James Ferris  /
de gevouwen vlag is overhandigd aan de familie van 2nd Lt. James Ferrisclsoing tune by the piper / slottune door Piper Sgt. Joe Davies

regimental group photo with the Chaplain and a relative of 2nd Lt. Ferris /
regimentsgroepsfoto met de aalmoezenier en een familielid van 2nd Lt. Ferris

photo with the Chaplain and a relative of 2nd Lt. Ferris / 
foto met de aalmoezenier en een familielid van 2nd Lt. Ferris


page made by / pagina aangemaakt door Frank Mahieu