Plechtigheid Crest Farm en fakkeltocht - Passendale - 10/11/2023
De Canadese inname van de puinen van Passendale op 10 november 1917 betekent het einde van de Slag bij Passendale.

Op 10 november 2023 herdacht de ‘Passchendaele Ceremony’ het einde van de slag en alle slachtoffers, ongeacht hun nationaliteit. De ceremonie startte om 18u30 met een ingetogen reflectie bij het Crest Farm Canadian Memorial, gevolgd door een fakkeltocht langs de Canadalaan. De optocht volgde het traject van de bloedige laatste honderden meters van de aanval en eindigde aan de kerk van Passendale.

Het was heel slecht weer op vrijdagavond 10 november 2023.Debbie Manhaeve was de ceremoniemeester van dienst namens het MMP1917.

Burgemeester Ingrid Vandepitteen schepen Joachim Jonckheere namen het woord namens de gemeente Zonnebeke.Tracy McRory speelde op haar viool.De Canadese Ambassadeur Alain Gendron.

Neerleggen van kransen en bloemstukken door de Ambassadeurs, het gemeentebestuur en de militaire en burgerlijke vertegenwoordigers.

Onder de begeleiding van de doedelzakken trok men dan met de fakkel in de hand naar de kerk van Passendale.Intussen was het gelukking wat droger geworden.Pagina aangemaakt door Willy Roets.