Sterke groei van WOI-bezoekers in de Westhoek in het voorjaar van 2014 - Diksmuide - 02/07/2014
Het Kenniscentrum van het provinciebedrijf Westtoer noteerde 250.000 WOI-bezoekers in de Westhoek tijdens de eerste vijf maanden van 2014. Dit betekent een toename van 70 procent tegenover dezelfde periode in 2013. Bovendien is vorig jaar al een stijging van het aantal bezoekers vastgesteld met 16 procent ten opzichte van 2012. Als de groei zich verder doorzet dan schat Westtoer in dat er in 2014 ongeveer 700.000 mensen de WOI-sites in de Westhoek zullen bezoeken. Bij eerdere inschattingen is uitgegaan van 500.000 bezoekers per herdenkingsjaar.

“De verklaring voor de forse groei in belangstelling voor de Wereldoorlog I-sites heeft met verschillende factoren te maken. In 2014 wordt in de hele wereld het begin van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Dit brengt ongezien veel media-aandacht met zich mee. Ook de succesvolle fictiereeks In Vlaamse Velden heeft een ruim publiek geïnspireerd om het WOI-erfgoed in de Westhoek te bezoeken. Belangrijk is evenzeer het aangename weer tijdens het voorjaar. Tenslotte zorgden ook de vernieuwde WO-I sites en nieuwe routes voor een groeiende belangstelling”, aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

De bevragingen tot en met mei 2014 tonen duidelijk een veel sterkere stijging bij de Vlaamse bezoekers, zowel bij individuelen, groepen als scholen, dan bij de buitenlandse bezoekers.

Op bepaalde tijdstippen in het voorjaar zorgde dit voor nooit geziene bezoekerspieken. Om het bezoek aan de sites zo sereen en authentiek mogelijk te houden, werden door de lokale overheden al diverse initiatieven genomen. Openingsdagen en -uren zijn aangepast, extra parkeerfaciliteiten worden voorzien en (tijdelijke)  aanpassingen waarborgen een vlotte mobiliteit. Nog opvallend is dat minder druk bezochte sites evenzeer een hoog groeipercentage laten optekenen.

Visitor management

Al bij de voorbereiding van de herdenking is uitgegaan van een sterke toename van WOI-bezoekers. Daarom werden de nodige investeringen gepland voor het kwaliteitsvol en gastvrij onthaal van binnen- en buitenlandse bezoekers. Er is geïnvesteerd in de uitbreiding en de vernieuwing van bestaande musea en in de bouw van nieuwe bezoekerscentra. Belangrijk zijn ook de investeringen in functie van de toegankelijkheid en het beter onthaal in WOI-sites.
 
De zes WOI-autoroutes zorgen alvast voor een spreiding van bezoekers over de hele regio, waarbij ook minder druk bezochte sites aandacht krijgen. GoneWest, het cultureel herdenkingsprogramma van de Provincie West-Vlaanderen, bundelt alle initiatieven in afgelijnde tijdsperiodes.
Toekomstgericht noteert Westtoer enkele belangrijke aandachtspunten: de uitbreiding van het aanbod van educatieve pakketten voor scholen, de blijvende sereniteit op de sites,  taalopleidingen voor gidsen om Duitstalige bezoekers te ontvangen, de informatie aan en de betrokkenheid van de lokale bevolking.

Prognoses

Bij de prognoses is rekening gehouden met 500.000 bezoekers voor elk herdenkingsjaar in de periode 2014-2018. Voor 2014 worden al 700.000 bezoekers verwacht in de Westhoek. Er wordt nu vanuit gegaan dat de herdenkingsperiode drie miljoen bezoekers naar de Westhoek zal brengen.
Het onderzoek van het Kenniscentrum van Westtoer wordt ondersteund door Toerisme Vlaanderen in het kader van het project Visitor management 100 jaar Groote Oorlog in de Westhoek.

De resultaten werden van het onderzoek werden voorgesteld in Diksmuide op woensdag 2 juli 2014.

Plaats van afspraak: het Streekhuis Westhoek in het Esenkasteel te Diksmuide

toerisme WOI 001

Franky De Block, gedeputeerde toerisme en voorzitter Westtoer

toerisme WOI 003

Cindy Verbrugghe, vertegenwoordiger voor Geert Bourgeois, Vlaams minister voor toerisme en erfgoed (te druk met regeringsvorming)

toerisme WOI 004

Groepsfoto toerisme medewerkers en prominenten

toerisme WOI 007

Klik hier voor de gedetailleerde presentatie. Pagina aangemaakt door Albert Ommey.