Forse toename van en grote tevredenheid bij WOI bezoekers in de Westhoek
09 april 2015 - Ieper - Bron: Westtoer
In 2014 verwelkomde de Westhoek 789 500 bezoekers, een groei van 90% tegenover 2013, waaronder 15 000 unieke bezoekers bij het bezoekerscentrum Westfront. Het Kenniscentrum van Westtoer berekende dat bijna de helft van deze bezoekers uit het buitenland komt. Het aantal buitenlandse bezoekers neemt toe met 52% tot 353 200. De sterkste toename doet zich voor bij de binnenlandse bezoekers, vooral bij Vlamingen, met een ruime verdubbeling tot 421 300. Naast een forse toename van dagtoeristen bij de Belgen verdubbelen ook hun overnachtingen in de Westhoek. 68% van de overnachtingen in de Westhoek zijn evenwel toe te schrijven aan buitenlandse bezoekers. Zij zorgen voor bijna twee derden van de omzet in de Westhoek. Alle bezoekers zijn bijzonder tevreden over hun bezoek aan de Westhoek, ondanks de hogere bezoekersvolumes. Buitenlanders zijn zelfs nog meer uitgesproken tevreden.

Groei bij Belgische individuelen maar ook inhaalbeweging bij scholen en groepsbezoekers

De sterkste groei doet zich voor bij de individuele Belgische bezoekers die in aantal meer dan verdubbelen (+120%) tot 234 500. De Belgische bezoekers zijn nog steeds voor 93% Vlaamse bezoekers, maar de belangstelling bij de bezoekers uit het Brussels Gewest en Wallonië verhoogt. Ook de Belgische (vooral Vlaamse) schoolbezoekers (115 600) maken een inhaalbeweging tegenover de buitenlandse schoolbezoekers (140 900) door een verdubbeling in aantal. De Belgische groepsbezoekers springen met 71 200 over de buitenlandse groepsbezoekers (61 700).

De groei van buitenlandse bezoekers, die 46% uitmaken van het totaal, bedraagt 52%. De Britten blijven de belangrijkste groep met 231 000 bezoekers of 65% van alle buitenlandse bezoekers en een toename van 49%. De stijging zit vooral bij de individuele en groeps-bezoekers uit het Verenigd Koninkrijk. De Nederlanders volgen met 66 700 bezoekers en daarna de bezoekers uit de Commonwealth landen met bijna 20 000 bezoekers. De Duitse bezoekers nemen toe maar blijven beperkt tot bijna 11 000 bezoekers.

Verdere toename in belangstelling voor geschiedenis van Wereldoorlog I

In 2014 kozen de WOI bezoekers veel meer dan in 2013 voor de Westhoek met als unieke motivatie het bezoeken van de Wereldoorlog I sites. Naast de  aangewakkerde belangstelling voor de geschiedenis van Wereldoorlog I door de televisieserie In Vlaamse Velden deden ook de vele documentaires, internationale en nationale persaandacht en publicaties naar aanleiding van de start van de herdenking de bezoekersaantallen stijgen. 80% van de individuele bezoekers geeft aan dat de interesse in de Wereldoorlog I geschiedenis hen motiveerde voor een bezoek. In 2006 lag dit aandeel op 54%, in 2013 was dit al toegenomen tot 73%. De grotere interesse voor de Wereldoorlog I als motivatie zorgt op lange termijn wellicht voor een blijvende aandacht voor het Wereldoorlog I erfgoed in de Westhoek.

Bij de Vlamingen speelde ook de nieuwsgierigheid naar de nieuwe of nieuw ingerichte musea en bezoekerscentra een rol. Het respect voor de gesneuvelden en de band met een overleden familielid of voorouder blijven vooral voor de Britten en bezoekers uit andere Commonwealth landen uitermate belangrijk als reden voor hun bezoek.

Gemiddeld worden 6 WOI sites in de Westhoek bezocht

In 2014 worden gemiddeld 6 WOI sites bezocht per verblijf in de Westhoek. De Belgen, met een groot aandeel dagtoeristen, bezoeken gemiddeld 4,9 sites. De buitenlanders bezoeken veel meer sites: gemiddeld 7,3 sites. De Britten bezoeken 7,8 sites. Vooral de Britse schoolbezoekers hebben een groot aantal sites op hun programma staan. De minder gekende sites kennen een sterkere groei dan de top 10 sites.

675 000 overnachtingen in de Westhoek toe te schrijven aan WOI bezoekers en een omzet van 76,3 miljoen euro

267 900 WOI bezoekers (35%) logeren in de Westhoek en genereren er circa 675 000 overnachtingen. De Westhoek realiseert zo een toename van 82 % in overnachtingen door WOI bezoekers. 68% van de overnachtingen is toe te schrijven aan buitenlandse bezoekers, een toename met 66% tegenover 2013. De toegenomen interesse in het Wereldoorlog I verhaal laat zich ook voelen in de omliggende bestemmingen, vooral aan de Kust, in Brugge en in Noord Frankrijk. De Wereldoorlog I bezoekers die buiten de Westhoek logeren zijn verdubbeld in aantal tot 194 200.

De omzet berekend op basis van de bestedingen in de Westhoek van de bezoekers van buiten de regio komt op 76,3 miljoen euro, bijna een verdubbeling. 47,8 miljoen wordt gegenereerd door buitenlandse bezoekers en 28,5 miljoen door Belgische bezoekers. De bestedingen komen ten goede vooral aan de logies- en reca-sector maar ook aan de lokale uitbaters van kleinhandel in de Westhoek.

Uitzonderlijk hoge tevredenheid bij bezoekers

De tevredenheid over het bezoek aan de Wereldoorlog I sites in de Westhoek blijft uitzonderlijk hoog. 86% van de individuele bezoekers, 87% van de schoolbegeleiders en 93% van de groepsbezoekers is zeer tot uiterst tevreden. “De betrokken actoren die investeerden in de kwaliteitsvolle ontsluiting van het WOI erfgoed mogen zich bijzonder verheugen met dit resultaat: hun inspanningen worden beloond met hoge tevredenheidsappreciaties. Dit positieve resultaat voor 2014 zal ontegensprekelijk bijdragen tot een duurzame belangstelling voor dit erfgoed in de toekomst” aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

Internationaal succesverhaal

Zoals uit het onderzoek blijkt, leveren ook de buitenlandse bezoekers een niet onbelangrijke bijdrage tot het succes van het eerste herdenkingsjaar 2014. De wereldwijde aandacht voor de Eerste Wereldoorlog bleek een sterke voedingsbodem om Vlaanderen als een kwaliteitsvolle herdenkingsplek bekend te maken. Toerisme Vlaanderen kon met het herdenkingsthema 224 buitenlandse journalisten naar Flanders Fields en de rest van Vlaanderen uitnodigen, wat 719 reportages in de buitenlandse media opleverde.

De Facebookpagina www.facebook.com/flandersfields1418 van Toerisme Vlaanderen heeft vandaag 57 000 fans en blijft groeien. De pagina bleek een zeer succesvol communicatie-instrument door de zeer hoge betrokkenheid en interactie van de fans. Toerisme Vlaanderen bracht tevens een speciale herdenkingskrant uit.

"En ook de komende jaren blijven we onze schouders zetten onder de herdenking, samen met Westtoer en ontelbare andere commerciële en socio-culturele partners in Vlaanderen," zegt administrateur-generaal Peter De Wilde van Toerisme Vlaanderen. “Want dit verhaal blijft natuurlijk hoog op de agenda staan in landen zoals Groot-Brittannië. In Canada, Australië en Nieuw-Zeeland wint het zelfs nog aan belang in de aanloop naar 100 jaar Slag van Passendale in 2017. De mooie resultaten van 2014 sterken Toerisme Vlaanderen in de overtuiging dat vele internationale bezoekers bereid zijn om in Vlaanderen aan te knopen bij deze gemeenschappelijke mijlpaal uit onze geschiedenis, die voor velen ook een persoonlijke en familiale geschiedenis is."

Gedetailleerde resultaten vindt u hier terug.