Archive - Memorial plaque 11th linieregiment and the battle of Merkem 17 april 1918
  • Onthulling van de gedenkplaat in juni 1963: toespraak door kolonel Leon Charles, voorzitter van de Broederbond (foto Georges Rommelaere).
  • Onthulling van de gedenkplaat in juni 1963: zegening door E.H. Vanneste, pastoor van Boezinge en gewezen aalmoezenier (foto Georges Rommelaere).
  • Onthulling van de gedenkplaat in juni 1963: bloemenhulde (foto Georges Rommelaere).
  • Onthulling van de gedenkplaat in juni 1963: kolonel Leon Charles, Baron de Coninck de Merckem, pastoor Vanneste, gemeentesecretaris Gaston Boucique, de schepenen Gomaar Maes en Camiel Christiaens en anderen (foto Georges Rommelaere).
Practical info
Location
Merkem, Houthulst