Archief - Gedenkplaat voor de deelname van het 11de linieregiment aan de slag van Merkem 17 april 1918
  • Onthulling van de gedenkplaat in juni 1963: toespraak door kolonel Leon Charles, voorzitter van de Broederbond (foto Georges Rommelaere).
  • Onthulling van de gedenkplaat in juni 1963: zegening door E.H. Vanneste, pastoor van Boezinge en gewezen aalmoezenier (foto Georges Rommelaere).
  • Onthulling van de gedenkplaat in juni 1963: bloemenhulde (foto Georges Rommelaere).
  • Onthulling van de gedenkplaat in juni 1963: kolonel Leon Charles, Baron de Coninck de Merckem, pastoor Vanneste, gemeentesecretaris Gaston Boucique, de schepenen Gomaar Maes en Camiel Christiaens en anderen (foto Georges Rommelaere).
Praktische info
Situering
Merkem, Houthulst