Memorial plaque 13e linieregiment and the battle of Merkem 17april 1918
Practical info
Who/What
13de linieregiment
Location
Merkemplein, voormalig gemeentehuis (links tegen voorgevel)
Merkem, Houthulst
Date
17/04/1958
Coordinates
GPS-Reference R5519 - MERKEM - Voormalig gemeentehuis
DMSX N 50°57'09.3'' - E002°51'07.2''
DMX N 50°57.155' - E002°51.120'
D N 50.952583° - E002.852000°
UTM 31U E 489604 N 5644562
GOOGLE EARTH 50 57.155 N, 002 51.120 E
Maps
• Mapquest
Info
Een rechthoekige bronzen plaat tegen een houten achterwand herinnert aan het 13de linieregiment. Op de plaat staat een wapenschild en teksten in vlakreliëf op een vlag.
Extra information
Technische beschrijving : Rechthoekige bronzen plaat op een houten achterwand gemonteerd. Een wapenschild met kroon en kruis op de top: het draagt een vlag aan een vlaggenstok, waarop een klimmende leeuw is geplaatst. Op de vlag staan teksten. De letters staan in vlakreliëf. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related links