Memorial plaque 11de linieregiment and the battle of Merkem 17 april 1918
  • Het voormalig gemeentehuis van Merkem.
  • De gedenkplaat.
  • Detail van de gedenkplaat.
  • Onthulling van de gedenkplaat in juni 1963: toespraak door kolonel Leon Charles, voorzitter van de Broederbond (foto Georges Rommelaere).
  • Onthulling van de gedenkplaat in juni 1963: zegening door E.H. Vanneste, pastoor van Boezinge en gewezen aalmoezenier (foto Georges Rommelaere).
  • Onthulling van de gedenkplaat in juni 1963: bloemenhulde (foto Georges Rommelaere).
  • Onthulling van de gedenkplaat in juni 1963: kolonel Leon Charles, Baron de Coninck de Merckem, pastoor Vanneste, gemeentesecretaris Gaston Boucique, de schepenen Gomaar Maes en Camiel Christiaens en anderen (foto Georges Rommelaere).
Practical info
Who/What
11de linieregiment
Location
Merkemplein, former city hall (on the left against the facade)
Merkem, Houthulst
Coordinates
GPS-Reference R5519 - MERKEM - Voormalig gemeentehuis
DMSX N 50°57'09.3'' - E002°51'07.2''
DMX N 50°57.155' - E002°51.120'
D N 50.952583° - E002.852000°
UTM 31U E 489604 N 5644562
GOOGLE EARTH 50 57.155 N, 002 51.120 E
Maps
• Mapquest
Info
Het 11de linieregiment wordt herinnerd met een rechthoekige bronzen plaat die tegen een houten achterwand gemonteerd is. In vlakreliëf staat een wapenschild onder een helm en de volgende teksten: -"Liège"; -"IJzer Diksmuide Antwerpen" en "de Leie Stadenberg Merkem"; -"Ter ere van het 11e Linieregiment voor zijne heldhaftige medewerking aan de overwinning van" en rechts "A la gloire du 11e Régiment de Ligne pour sa contribution héroique à la victoire de", "Merkem", "17 April Avril 1918".
Extra information
Technische beschrijving: Rechthoekige bronzen plaat gemonteerd op een houten achterwand. In reliëf staat een wapenschild met helm bovenop afgebeeld. Op het wapenschild staat: "Liège", eiken -en lauriertakken, hangend aan een kroon, links daarvan "IJzer Diksmuide Antwerpen", rechts "de Leie Stadenberg Merkem", onder het wapenschild staat links "Ter ere van het 11e Linieregiment voor zijne heldhaftige medewerking aan de overwinning van" en rechts "A la gloire du 11e Régiment de Ligne pour sa contribution héroique à la victoire de ", "Merkem", "17 April Avril 1918". De letters staan in vlakreliëf.

(Bron: JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related links