Verhuis Monument van de Gesneuvelden
13 August 2003 - Koksijde - Bron: Gemeente Koksijde
Op woensdag 13 augustus 2003 werd op de hoek van het Hegerplein en de Robert Vandammestraat te Koksijde-dorp het gedenkteken voor de gesneuvelde Koksijdenaren afgebroken, om later op een nieuwe plaats weer opgericht te worden.

Dit monument, naar een plan van beeldhouwer Egide Rombeaux, werd op 4 augustus 1929 ingehuldigd, nadat het toenmalig bestuur op 20 september 1927 tot de oprichting ervan had besloten. Voor de realisatie van het project werd een “Comité” du Monument” gesticht. Voorzitter daarvan was de h. Fastenaekels die een verffabriek bezat te Wattrelos (Fr.), schatbewaarder was A. Vandamme.

De kosten voor de bouw (door Remy Rys) bedroegen 65.556 fr. Het ereloon van beeldhouwer Rombeaux beliep 50.000 fr. Men neemt aan dat de plechtige inhuldiging plaatsvond op 4 augustus 1929, gezien dan een feestmaal gehouden werd, waaraan behalve de gemeenteraadsleden nog 34 andere personen deelnamen.

Het stond eerst midden in de Zeelaan op de hoek met de Noordstraat/Hegerplein. De namen staan erop vermeld van 23 gesneuvelde soldaten en 7 gedode burgers tijdens WO I; verder ook van 5 omgekomen soldaten en 5 verzetslieden uit WO II.

De zuil draagt bovenaan een schip dat België voorstelt dat de oorlogsstorm doorworstelt. (Bron: Bert BIJNENS, Historische gegevens en wetenswaardigheden)

Het monument wordt weldra verplaatst (voor de tweede keer dus!) naar de andere kant van de aansluiting Hegerplein/Vandammestraat waar de wegenis ruimtelijk heraangelegd wordt (een “pleintje” als uitstulping).

Vanaf september begint de Veurnse Bouwmaatschappij met de uitvoering van een sociaal woonproject op het Hegerplein.