Memorial plaque 66th division B.E.F.
Practical info
Who/What
66th division B.E.F.
Location
Passendaleplaats, St.-Audomaruschurch, left wall outside
Passendale, Zonnebeke
Coordinates
GPS-Reference R5962 - PASSENDALE - St.-Audomaruskerk
DMSX N 50°54'00.9'' - E003°01'16.7''
DMX N 50°54.016' - E003°01.279'
D N 50.900261° - E003.021314°
UTM 31U E 501498 N 5638733
GOOGLE EARTH 50 54.016 N, 003 01.279 E
Maps
• Mapquest
Info
Een rechthoekige bronzen plaat met een zwaard met lauwerkrans verwijst naar het glas-in-lood raam van de 66th division B.E.F. : "This window is dedicated to the memory of the 66th Division British Expeditionary Force 1914-1918".
Extra information
Technische beschrijving : Rechthoekige bronzen gedenkplaat. Links een zwaard met lauwerkrans. "This window is dedicated to the memory of the 66th Division British Expeditionary Force 1914-1918", met de letters in reliëf. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related links