Statue in remembrance of the victims of Passendale (WW I and WW II)
Practical info
Who/What
Militaire en burgerlijke slachtoffers van Passendale van beide wereldoorlogen
Location
Passendaleplaats, on the left of the Sint-Audomaruschurch
Passendale, Zonnebeke
Date
24/06/1928
Coordinates
GPS-Reference R5962 - PASSENDALE - St.-Audomaruskerk
DMSX N 50°54'00.9'' - E003°01'16.7''
DMX N 50°54.016' - E003°01.279'
D N 50.900261° - E003.021314°
UTM 31U E 501498 N 5638733
GOOGLE EARTH 50 54.016 N, 003 01.279 E
Maps
• Mapquest
Info
De militaire en burgerlijke slachtoffers van Passendale van beide wereldoorlogen worden herdacht met een hardstenen standbeeld met op de top een Christusfiguur die een vaas tegen het gelaat aandrukt.
Extra information
Technische beschrijving : Standbeeld geplaatst binnen een met hardsteen en een ijzeren omheining afgezet bloemperk. Op een aarden verhoog met zeven treden, staat een hoge sokkel met rechthoekige basis en trapeziumvormig opbouw, opzij gesteund door twee lage schuine steunmuren. Op de top staat een treurende Christusfiguur in lang gewaad met doek op het hoofd. Deze houdt een vaas met een Christus-monogram tegen het gelaat gedrukt. Het geheel is uitgevoerd in de hardsteen. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related links