Stained-glass window in remembrance of WW I
  • Het prachtige glasraam in de Sint-Petruskerk van Loker.
  • Detail van het glasraam.
Practical info
Who/What
Emma Behaghel van Renynghe de Voxvrie
Location
Dikkebusstraat, St.-Petruskerk (glasraam linker zijbeuk)
Loker, Heuvelland
Date
1931
Coordinates
GPS-Reference R5445 - LOKER - St.-Petruskerk
DMSX N 50°46'56.5'' - E002°46'19.7''
DMX N 50°46.942' - E002°46.328'
D N 50.782372° - E002.772141°
UTM 31U E 483936 N 5625649
GOOGLE EARTH 50 46.942 N, 002 46.328 E
Maps
• Mapquest
Info
Een glasraam in de St.-Petruskerk herinnert aan Emma Behaghel van Renynghe de Voxvrie en aan de Eerste Wereldoorlog. Het glasraam bevindt zich in de linkerzijbeuk. Het raam werd in 1931 geschonken door Karel van Renynghe de Voxvrie en Emma Behaeghel van Renynghe de Voxvrie ter herinnering aan de Eerste Wereldoorlog. Het raam toont O.L.-Vrouw van Lourdes met zes soldaten. Drie komen, vooraleer naar het front te vertrekken steun zoeken, de drie gewonden komen danken dat ze nog in leven zijn. In beide gevallen gaat het om een Brit, Fransman en Belg.
 
Extra information
Technische beschrijving: Groot spitsboogvormig venster met maaswerk en drie rondboog vensters met gekleurd glas-in-lood, en de voorstelling van een religieus tafereel.

(Bron: JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)