Obelisk in remembrance of unknown French soldiers, killed in action in Belgium
Practical info
Who/What
Niet-geïdentificeerde Franse militairen en 30e R.I.
Location
Kemmelbergweg, aan de voet van de Kemmelberg kant Loker
Loker, Heuvelland
Coordinates
GPS-Reference R5447 - LOKER - Obelisk Frans massagraf Kemmelberg
DMSX N 50°46'44.0'' - E002°48'28.7''
DMX N 50°46.734' - E002°48.478'
D N 50.778898° - E002.807975°
UTM 31U E 486461 N 5625255
GOOGLE EARTH 50 46.734 N, 002 48.478 E
Maps
• Mapquest
Info
Een obelisk uit witte natuursteen met op de top een bronzen haan staat centraal op het ossuarium. Aan en tegen de obelisk hangen en staan meerdere gedenkplaten.
Extra information
Technische beschrijving : Centraal op het ossuarium staat een obelisk uit witte natuursteen, met meervoudig geprofileerde sokkel en op de top een bronzen haan. Drie trapeziumvormige marmeren tekstplaten zijn ingewerkt in de wand van de piramide. Een vierde tekstplaat uit polyester hangt tegen de voorzijde. Voor de obelisk staan op de grond kleine gedenkplaten schuin opgesteld. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Related links