Rededication for Lt. Harry N. L. Renton (Frank Mahieu) - Wijtschate - 15/09/2022
In the afternoon of Sept. 15th 2022 at Oosttaveerne Wood Cemetery, a rededication service was held for Lt. HARRY NOEL LESLIE RENTON. Lt. Harry Renton was killed in Action on 30 July 1915, aged 20, while serving with the 9th Battalion The Kings Royal Rifle Corps (KRRC).
He was the son of James and Louisa Renton of Aspley Guise, Bedfordshire. When still a student he was a monitor and head of house at Harrow, a keen sportsman too. But war broke out, and instead of further studying, he joined the Army on 23 September 1914 as 2nd. Lieutenant, promoted lieutenant 5 month later. 
On July 30th 1915, the KRRC took part in an attack at Hooge (Zillebeke, Ypres). In this attack
Two companies with Lt. Renton’s succeeded in capturing Trench G10 and when charging towards Old Bond Street Trench, all men were as good as wiped out by German machine gun fire. His major described Lt. wrote about Lt. Renton: ‘ he was a real soldier through and through, absolutely fearless, painstaking, trustworthy and his men loved him’. The original grave of Lt. Harry Renton couldn’t be identified. Later he so was reburied as unknown at Oosttaveerne Wood Cemetery. Research now has led to his identification and now rest at a known grave. The new headstone provided by the CWGC today was rededicated. The MOD War Detectives organised this ceremony which was attended by relatives of Lt. Harry Renton and which was conducted by Revd. Pritchard, Chaplain to the Forces.
Group Capt. John Dickson represented the British Embassy and 2nd. Lt. Hayder Al-Azzawi of the 8th. Bn The Rifles paid tribute to his predecessor of the KRRC.  Dear Lieutenant Rest in Peace for ever more.
 
Op 15 september 2022 vond op Oosttaveerne Wood Cemetery, een herinwijdingsceremonie voor Lt. HARRY NOEL LESLIE RENTON. Lt. Harry Renton sneuvelde op 30 juli 1915, slechts 20 jaar oud. Hij diende bij het 9e Battalion The Kings Royal Rifle Corps (KRRC).  Hij was de zoon van James enLouisa Renton van Aspley Guise, Bedfordshire. Hij was een goede student en vlotte sportman. Wanneer de oorlog uitbrak stopte hij zijn studies en nam reeds op 23 september 1914 dienst in het leger als onderluitenant. Hij promoveerde tot luitenant vijf maand later.
Op 3 juli 1915 was het KRRC betrokken in een aanval bij Hooge (Zillebeke, Ieper). In deze aaanval slaagden twee compagnies met Lt. Renton erin om Trench G10 (loopgraaf) te veroveren maar toe ze onder zijn leiding verder oprukten naar de volgende loopgraaf, Old Bond Street Trench,
His major described Lt. wrote about Lt. Renton: ‘ he was a real soldier through and through, werden ze zo goed als uitgeroeid door Duits machinegeweervuur.
Zijn major schreef: ‘ hij was absoluut onbevreesd, nauwgezer en vertouwvol en zijn mannen hielden van hem’. Het oorspronkelijke graf van Lt. Harry Renton kon later niet meer worden herkend. Hij  dan als ‘onbkend’ begraven op Oosttaveerne Wood Cemetery.  Onderzoek leidde nu alsniog tot de identifcatie en voortaan heft hij een gekend graf.  De nieuwe grafsteen wordt door de CWGC voorzien en verder vezorgd voor altijd. De MOD War Detectives organiseerde deze plechtigheid die werd bijgewoond door de familie van of Lt. Harry Renton en die geleid werd door aalmoezenier  Revd. Pritchard. Group Capt. John Dickson vertegenwoordigde de Britse Ambassade en onderluitenant Lt. Hayder Al-Azzawi van het 8e. Bn The Rifles bracht hulde aan zijn voorganger van het KRRC.  Rust in Vrede voor altijd Luitenant Renton.
some of  'The Rifles' gear and insigna /
enkele attributen en kentekens van 'The Rifles'

the six relatives of Lt. Renton (left) and the offficial party /
de zes verwanten van Lt. Renton (links) en de officiële genodigden

the folded flag on the new headstone /
de gevouwen vlag op de nieuwe grafsteen.

the service was conducted by Revd. Pritchard, Chaplain to the Forces./
de dienst werd voorgegaan door aalmoezenier Pritchard.

a general view  / een algemeen zicht

address and reading by Alex Renton, nephew of Lt. Renton. /
toespraak en lezing door Alex Renton, neef van Lt. Rentonthe poem 'Have you Forgotten of Siegfried Sassoon, recited by a relative of Lt. Renton /
het gedicht 'Have you Forgotten van Siegfried Sassoon voorgelezen door een verwante van Lt. Renton

reading by Gr.Capt. John Dickson, military attaché for the UK /
lezing door Gr.Capt. John Dickson, militair attache van het VK

Exhortation recited by 2nd. Lt. Hayder Al-Azzawi of the 8th. Bn The Rifles / 
de Ode voorgedragen door 2nd. Lt. Hayder Al-Azzawi van het 8e. Bn The Rifles

Last Post by the bugler, L. Cpl. Stephen Elliot of the 8th. Bn The Rifles / 
Last Post door L. Cpl. Stephen Elliot van het  8e Bn The Riflesmilitary salute during Last Post  / militaire groet tijdens de Last Post

salute by the RBL standard  / groet door de standaard van het RBL

the Kohima recited by 2nd. Lt. Hayder Al-Azzawi of the 8th. Bn The Rifles / 
de Kohima epitaaf voorgedragen door 2nd. Lt. Hayder Al-Azzawi van het 8th. Bn The Rifles

wreath laying and salute by Group Capt. John Dickson representing the British Embassy
kranslegging en groet door Group Capt. John Dickson namens de Britse Ambassade

wreath laying by a relative of Lt. Renton /
bloemen vanwege de familie van Lt. Rentonwreath laying by 2nd. Lt. Hayder Al-Azzawi of the 8th. Bn The Rifles /
kranslegging door 2nd. Lt. Hayder Al-Azzawi van 8e. Bn The Rifles

salute by 2nd. Lt. Hayder Al-Azzawi of the 8th. Bn The Rifles /
groet door door 2nd. Lt. Hayder Al-Azzawi van 8e. Bn The Rifles

wreath laying and salute by the Provincial Military Commander of West Flanders /
kranslegging en groet door de Provincie Commandant van West Vlaanderenwreath laying on behalf of the CWGC by Director - Central & Southern Europe Geert Bekaert /
kranslegging en groet namebns de CWGC door 'Director - Central & Southern Europe' Geert Bekaertthe folded flag is being presented and handed over to the family of Lt. Harry Renton /
de gevouwen vlag wordt overhandigd aan de familie van Lt. Harry Renton

the folded flag is being presented and handed over to the family of Lt. Harry Renton /
de gevouwen vlag wordt overhandigd aan de familie van Lt. Harry Renton

the Collect of the KRRC read by Major Holsgrove of the Duke of Lancaster's Regt./
het regimentsgebed van  het KRRC wordt gelezen door Major Holsgrove van het Duke of Lancaster's Regt. 

final prayer / slotgebed

Concluding blessing by the Army Chaplain / afsluitende zegen door de aalmoezenierthe family of Lt. Harry Renton at the grave site. /  de familie van Lt.Harry Renton bij het graf

wreaths at the new headstone of Lt. Harry Renton. / 
de kransen bij de nieuse grafzerk van Lt. Harry Renton.

page made by /pagiona aangemaakt door Frank(y) Mahieu Page made by Frank Mahieu.