Gemeentelijk standbeeld van het H. Hart voor de burgerlijke en militaire slachtoffers (W.O. I - W.O. II) van Merkem
  • Detail van de sokkel.
  • Het H. Hartbeeld boven op de sokkel.
  • Barones Françoise de Coninck de Merckem legt bloemen aan het monument tijdens een herdenking in 1977 (foto Georges Rommelaere).
  • Herdenking in 1977: v.l.n.r Henri Butaye (secretaris NSB, Gaston Bouciqué (gemeentesecretaris) en zijn zoon Marc, Barones F. de Concink de Merckem en Albert Desender (NSB-voorzitter) (foto Georges Rommelaere).
  • Herdenking in oktober 1981 (foto Georges Rommelaere).
  • Herdenking in oktober 1981 (foto Georges Rommelaere).
Praktische info
Wie/Wat
Militaire en burgerlijke slachtoffers van Merkem van beide wereldoorlogen
Situering
Westbroekstraat, St.-Bavokerk (rechts van de kerk)
Merkem, Houthulst
Datum
23/09/1928
Coördinaten
GPS-Referentie R5527 - MERKEM - St.-Bavokerk
DMSX N 50°57'17.5'' - E002°50'58.0''
DMX N 50°57.291' - E002°50.967'
D N 50.954852° - E002.849454°
UTM 31U E 489426 N 5644815
GOOGLE EARTH 50 57.291 N, 002 50.967 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
De militaire en burgerlijke slachtoffers van Merkem van beide wereldoorlogen staan alfabetisch vermeld op tekstplaten op een sokkel met daarop een Heilig Hartbeeld dat met gespreide armen op een wereldbol staat. Op de sokkel van het beeld staan de wapenschilden van Merkem (vooraan), West-Vlaanderen (links) en Vlaanderen (rechts).
Extra info
Technische beschrijving: Op een zeshoekig podium uit hardsteen met drie treden, staat een zeshoekige sokkel uit twee delen opgebouwd. Daarop staat een groot Heilig Hartbeeld met gespreide armen staande op een wereldbol. Op het bovenste deel van de sokkel: vooraan het wapenschild van Merkem, links het Wapenschild van West-Vlaanderen en rechts het wapenschild van Vlaanderen, een doorlopende fries met eikenbladeren, eikels en bloemkelken. Op het onderste deel van de sokkel: op de voorkant een kruis en tekstplaten. De namen alfabetisch gerangschikt. Alles uitgevoerd in vlakreliëf.

(Bron: JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Gerelateerde links