Ridge Wood Military Cemetery
  • De toegeng tot deze begraafplaats.
  • Het grondplan waarop je drie 'Plots' kunt zien.
  • Op het ogenblik van deze foto (15/07/2001) waren er grote onderhoudswerken bezig.
  • Twee special memorials "Known to be buried in this cemetery"
Praktische info
Situering
Slijpstraat, ongeveer 250 m ten westen van de Kriekstraat
Voormezele, Ieper
Grondplan-luchtfoto
Coördinaten
GPS-Referentie R5655 - Ridge Wood Military Cemetery
DMSX N 50°48'40.7'' - E002°50'59.6''
DMX N 50°48.678' - E002°50.994'
D N 50.811297° - E002.849899°
UTM 31U E 489424 N 5628851
GOOGLE EARTH 50 48.678 N, 002 50.994 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Ridge Wood was de naam van een bos op hoger gelegen gronden tussen de Kemmelseweg en Dikkebusvijver. De begraafplaats ligt in een valleitje ten westen van de heuvelrug. Deze positie werd begin mei 1915 goedbevonden voor een frontlijnbegraafplaats. De eerste graven behoorden tot de 2nd Royal Irish Rifles. Bijzettingen gebeurden ook door de 18th, 19th, 20th en 21st Canadian Battalions en de 9th Durham Light Infantry tijdens de periodes dat ze deze sector bezetten. Het Duitse lente-offensief in het voorjaar 1918 deed de frontlijn tot op de heuvelrug terugwijken. Het duurde tot in juli 1918 vooraleer het bos weer onder volledige controle van de 6th en 33rd Divisions kwam. Er zijn maar weinig bijzettingen uit deze periode en de graven die behoorden tot enkele Franse Divisies die in april en mei meevochten werden naar een andere begraafplaats overgebracht.

Er worden nu 619 Commonwealthdoden en 2 doden van een andere nationaliteit herdacht. De begraafplaats heeft een oppervlakte van 3729 m² en is door een baksteenmuur omgeven.

Bijzettingen (Commonwealth War Graves Commission):
  • Verenigd Koninkrijk: 280
  • Canada: 292
  • Australië: 44
  • Nieuw-Zeeland: 3
  • Totaal Commonwealth: 619
  • Andere nationaliteiten: 2
Gerelateerde links