Onthulling Monumenten voor Lt. Drummond 2Lt. Robert Smith Bennie en Lt. Thomas Metheral - Geluwe - 18/05/2017
Op 18 mei 2017 werden, te Geluwe, 2 monumenten onthuld. Een eerste monument bevindt zich in de Kampstraat en is ter herinnering aan Lt. Lindsay Drummond. Deze Canadese vliegenier storte exact 100jaar geleden neer op deze plaats tijdens het neerhalen van een observatieballon. Vanochtend krijg Lt. Lindsay Drummond trouwens een gekend graf op Cement House Cemetery te Langemark-Poelkapelle. Dit dankzij het ijverige speurwerk van Geluwnaar Mr. Dirk Decuypere. 

G (1)

G (2)

De Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht.

G (4)

De aanwezige vaandeldragers en het Eredetachement van de Belgische Luchtcomponent (basis Koksijde) met vooraan de genodigden, waaronder de families van Lt. Lindsay Drummond, 2Lt. Robert Smith Bennie en Lt. Thomas Metheral.

G (5)

Verwelkoming van de eregenodigden.

G (6)

Mr. Paul Breyne, commissaris-generaal voor de herdenking Wereldoorlog 1 en Lt.-Kolonel Christophe Onraet, provinciecommandant.

G (7)

G (8)

Een groot aantal schoolkinderen (De Graankorrel) waren aanwezig. 

G (9)

Verwelkoming en opening van de herdenking door de Burgemeester van Wervik, Mr. Youro Casier.

G (10)

Historische duiding van de gebeurtenissen van 18 mei 1917 door Dirk Decuypere.

G (11)

Eerbetoon door enkele leerlingen van het 6de leerjaar De Graankorrel Geluwe.

G (12)

G (13)

G (14)

Toespraak door een familielid van Lt. Lindsay Drummond.

G (15)

Onthulling van het Monument voor Lt. Lindsay Drummond door burgemeester Mr. Youro Casier en Mr. Vincent Charron, vertegenwoordiger van de Ambassade van Canada.

G (16)

G (17)

G (18)

G (19)

Terwijl de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht voor een streepje muziek zorgde, was het wachten op de fly-over van de F16 van de 10de Tactische Wing.

G (20)

G (21)

Zo'n Fly-over vraagt de nodige coördinatie door Adj.-Majoor Mario Matton.

G (22)

De F16 vloog perfect over de herdenkingsplaats en maakte een mooie bocht, zodanig dat hij ook het nog te onthullen monument voor 2Lt. Robert Smith Bennie en Lt. Thomas Metheral overvloog.

G (23)

G (24)

Bloemenhulde door burgemeester Mr. Youro Casier.

G (25)

Last Post en minuut stilte.

G (27)

G (26)

Vervolg bloemenhulde.

G (28)

G (29)


G (30)

G (31)

G (32)

G (33)

Nationale hymnes Canada en België.

G (34)

G (35)

Hiermee kwam dit deel van de plechtigheid tot een einde.

G (39)

Verplaatsing van de Kampstraat naar de Magerheidsstraat.

G (36)

G (37)

G (38)

G (40)

G (41)

In de Magerheidsstraat werd een monument onthuld voor 2Lt. Robert Smith Bennie en Lt. Thomas Arthur Metheral. Bij een luchtgevecht met het entourage van de 'Rode Baron', vloog hun vliegtuig in brand en dienden ze uit hun vliegtuig te springen zonder valscherm.

G (1)

G (2)

G (3)

Historische duiding van de gebeurtenissen van 5 juni 1917 door Mr. Dirk Decuypere.

G (4)

G (5)

Toespraak door Mr. Vincent Charron, vertegenwoordiger van de Ambassade van Canada.

G (6)

Toespraak door Mr. Michel de Norman et d'Audenhove, vertegenwoordiger van de Britse Ambassade.

G (7)

Toespraak door een familielid van 2Lt. Robert Smith Bennie.

G (8)

Toespraak door een familielid van Lt. Thomas Metheral.

G (9)

'Amazing Grace', door de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht.

G (10)

Onthulling van het Monument door burgemeester Mr. Youro Casier en Mr. Vincent Charron.

 g (1)

G (12)

Eerbetoon met 100 ballonnen in de Canadese kleuren door de 6de klas van De Graankorrel Geluwe.

G (13)

G (14)

Bloemenhulde door Lt.-Kolonel Christophe Onraet in naam van defensie.

G (15)

g (2)

g (3)

Last Post en één minuut stilte.

G (17)

g (10)

Vervolg bloemenhulde.

g (4)

g (5)

G (20)

G (21)

G (22)

g (6)

g (7)

G (25)

g (8)
 
g (9)

Nationale hymnen van het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland en België.

G (29)

G (30)

G (31)

Défilé en afmarcheren van de Koninklijk Muziekkapel van de Belgische Luchtmacht, Eredetachement van de Belgische Luchtcomponent en Vaandels vaderlandslievende verenigingen.

g (11)

g (12)

G (33)

Tekenen van het 'Gulden Boek'.

G (34)

G (35)

G (36)

G (37)

G (38)

G (39)

Na de herdenking was er nog een receptie aangeboden door de stad Wervik.

De familie nam de gelegenheid te baat om hun erkentelijkheid te betuigen door het aanbieden van een kunstwerk aan Mr. en Mevr. Dirk en Mieke Decuypere, de burgemeester Mr. Youro Casier en het stadsbestuur.

G (42)

Het eerste exemplaar van het boek 'Bekend bij God en de Duitsers' werd door de auteur geschonken aan de burgemeester.

G (43)

Toespraak door burgemeester Mr. Youro Casier.

G (44)

Pagina aangemaakt door IDG en Filip Van Loo.