11-novemberviering te Diksmuide - Diksmuide - 11/11/2019
Net zoals overal in het land, ging 11 november niet ongemerkt voorbij in DIksmuide.

Als eerste stond er een korte herdenking aan het Gedenkteken ter nagedachtenis van admiraal Ronarc'h en de marine-fuseliers.
Er was een marine delegatie van Shape uit Mons aanwezig en een delegatie van het oorlogsschip Dixmude. Het Bataljon Artillerie werd tijdens de plechtigheid vertegenwoordigd door Adjudant Majoor Jef Verstraete. Ook de brandweer van Diksmuide was traditiegetrouw aanwezig. 

Commandant Rossignol en Commandant Camus werden uitgenodigd om de heilige vlam aan te steken.

DSC01661

Voorzitster van Souvenir Français West-Vlaanderen, Mevr. Nadine Lamote, leidde deze plechtigheid.

Het bruggenhoofd Diksmuide werd verdedigd door diverse eenheden, onder leididing van vice-admiraal Ronarc'h (tussen 3 en 6 november werd het bevel overgenomen door de Franse generaal Grossetti).
De troepen die elkaar aflosten voor de verdediging van het bruggenhoofd waren: de brigade Marine fueliers (2 regimenten, dwz 6500 man, voornamelijk van Bretoense afkomst) en een brigade van de 3de Belgische legerdivisie bestaande uit het 11de en 12de linieregiment olv Kolonel Meiser, die vanaf 24 oktober werd vervangen door Kolonel Jacques. Ook verschillende bataljons van de 5de Legerdivisie olv Generaal Scheere (het 2de Jagers te Voet en het 1ste Linieregiment) en diverse Belgische artillerieeenheden olv Kolonel De Vleesschouwer verdedigden een tijdlang het bruggenhoofd mee, versterkt met enkele eenheden van de 6de Legerdivisie. Tenslotte kregen deze eenheden versterkingen van Bataljons Tirailleurs Sénégalais (het 1ste Bataljon uit Algerije en het 3de Bataljon uit Marokko).


Vanaf 15 oktober hadden de Marine Fuseliers zich in een wijde boog om de stad ingegraven en de eerste Duitse aanvallen opgevangen. Vooral de actie bij de Petroleumtanks zou veel slachtoffers onder de Marine Fuseliers eisen.
De Slag aan de IJzer woede in volle hevigheid toen de Duitsers erin slaagden de IJer over te steken en de hoeve De Toren en de Petroleumtanks te veroveren. Ze waren op slechts 2km van Diksmuide genaderd. De legerleiding wilde een Duits omsingelingsmanoeuvre verhinderen en plande deze gronden te heroveren op 24 oktober. In open veld probeerden ze, kruipend onder het vijandelijk mitrailleurvuur, een aanval in te zetten. De aanvalspoging werd op gruwelijke wijze in de kiem gesmoord: de Duitsers staken de reservoirs van de Petroleumtanks in brand, waardoor de vlakte in lichterlaaise stand en de brandende petroleum de Franse soldaten tegemoet stroomde.

Met deze actie waren de Marine Fuseliers er niettemin in geslaagd de Duitse opmars langs de westelijke IJzeroever tot staan te brengen. De bij kilometerpaal 16 gelegen stelling van de Marine Fuseliers zou tijdens de stellingenoorlog uitgroeen tot de beruchte Boyea de la mort. Op 31 oktober erd de Slag aan de IJzer beëindigd door de onderwaterzetting van de IJzervlakte.Niettegenstaande de herhaalde Duitse beschietingen hield het bruggenhoofd Diksmuide stand. Op 10 november moesten de geallieerde troepen olv Admiraal Ronarc'h het bruggenhoofd tenslotte prijsgeven tijdens een Duitse verrassingsaanval. Met de verdediging van de stad Diksmuide verloren de Franse Marine Fuseliers ongeveer 3000 mannen waarvan 510 gesneuvelden, 1934 gewonden en 698 krijgsgevangenen.

De Marine Fuseliers lieten zich opmerken door hun dapperheid en toewijding tijdens de verdediging van de Stad Diksmuide.
De zin "sacrifiez vous tenez" dateert uit die tijd en deze gevechten. Op vandaag gebruikt de Franse Marine nog steeds deze slagzin.


Door het slechte weer werd de kaarsenhulde geschrapt.

DSC01665

Bloemenhulde
Commandant Rossignol van BPC Diksmuide legde bloemen neer in naam van de Franse marine.

DSC01670

DSC01672

Voor de Stad Diksmuide: Mevr. Kathleen Winne

DSC01674

Voor Souvenir Français West-Vlaanderen: Mevr. Liliane Bruynooghe

DSC01678

Voor de strijdersbond: Mr. Marc Van Eecke

DSC01682

Au mort

DSC01686

DSC01689

1 minuut stilte en de hymnen

DSC01690

DSC01691

DSC01698

Vervolgens ging het naar de Sint-Niklaaskerk voor een eucharistieviering olv deken Wilfried

Aantreden van de aanwezige vaandels

DSC01704

De Koninklijke Harmonie de Burgerskring zorgde voor de muzikale ondersteuning

DSC01706

Actieve medewerking van de jeugd: Maud, Anne-Marie, Aiko en Leyton

DSC01711

DSC01712

DSC01714

DSC01715

DSC01732

DSC01760

Te Velde

DSC01762

DSC01763

DSC01764

DSC01766

Wegens het slechte weer werden de speechen in de kerk gehouden ipv op de stedelijke begraafplaats

DSC01771

Geachte Voorzitter van de gemeenteraad, Schepenen, Raadsleden
Officiers et sous-officiers La Délégation de la marine Française chez SHAPE et du BPC Dixmude.
Officieren en onderofficieren van de Belgische krijgsmacht
Hoofdcommissaris Johan Geeraert, Korpschef van de politiezone Polder 
Dames en Heren, beste vrienden


In naam van de Strijdersbond Diksmuide, dank ik u allen voor uw aanwezigheid op deze 11 november herdenking. Ik wens in het bijzonder het stadsbestuur te danken voor de telkens terugkerende steun.

C'est toujours un grand honneur de reçevoir une délégation de la marine Française à cette commémoration et c'est avec plaisir qu'on vous reçoit à notre ville.

Precies 101 jaar geleden, op 11 november 1918 om 11u, ging de wapenstilstand in en kwam er een einde aan de gevechten van de 'Grote Oorlog'.

Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a des victimes du premier guerre mondiale. Dans notre region, il ne passe pas un jour qu'on ne retrouve pas des obus, des munitions ou des autres object, plus ou moins dangereux. Tous les années ont a plusieurs victimes a causes des ces restant du premier guerre.

De voorbije jaren vonden er talrijke, al dan niet grotere herdenkingen plaats die ons de 'Groote Oorlog' in herinnering brachten. Deze overvloed aan plechtigheden heeft blijkbaar wel iets wakker geschud, want een aantal mensen zetten zich verder in om oude vergeten gedentekens opnieuw in herinnering te brengen en te restaureren of zelfs nieuwe monumenten op te richten, ter nagedachtenis van vergeten helden.

Les familles ont trouver la route pour faire des recherches sur leurs ancêtres. On se demande, qu'est ce qu'ils ont fait pendant la guerre, ou ils sont mort, où ils sont enterer. De temps en temps on retrouve des squelettes des soldates, qui ont donné leur vie pour notre liberté et on fait des efforts pour les identifier et de les donner une inhumation digne.

Het trauma van die eerste wereldoorlog werkt nog door tot op vandaag, vooral hier in de westhoek, waar talrijke monumenten ons herinnneren aan de vele slachtoffers en aan de verwoesting van onze streek.

Malheureusement, il y a quatre-vingt ans, la deuxième guerre mondiale est commencée. Chez nous on était encore épargné des grandes batailles pendant quelques mois, mais même dans ces jours du 'drôle de guerre' l'armée Française a perdu beaucoup de soldats, victimes des escarmouces aux frontières.

Het is dit jaar 75jaar, dat onze streek bevrijd werd door de geallieerde troepen, na de landing in Normandië, begin september, werden nog ontelbare mensen afgevoerd naar gevangenissen en concentratiekampen en vielen er nog onnoemelijke veel soldaten in de strijd.

Avant la fin du guerre, le huit 1945, les allemands ont toujours continué, jusqu'au dernier jours, a exterminé tous les gens qui étaient enfermés dans les camps de concentration, leur esclaves dans les usines, des juifs, des gitanes, des prisooniers politique et des gens qui ont fait l'erreur d'être patriotique.

Gelukkig kennen we sedert het einde van de laatste oorlog, vrede in onze contreien. De rest van de wereld heeft blijkbaar niets geleerd van deze verschrikkelijke gebeurtenissen en dit lijden, want bijna overal ter wereld wordt er gestreden door mensen die elkaar niet kennen en waarschijnlijk wel vrede willen, voor mensen die elkaar wel kennen, maar geen vrede willen.

Wij vragen u om het offer van al diegenen die zich toen en nu inzetten voor vrijheid en vreden, niet te vergeten.

Leven de Koning, Leve België


DSC01781

Stedelijke begraafplaats

DSC01784

Bloemlegging aan het graf van 1 Canadees en  2 Engelsen door de Stad Diksmuide

DSC01786

DSC01789

Last Post door de Burgerskring

DSC01792

DSC01795

Bloemenhulde aan het Monument Diksmuidse gesneuvelden

DSC01797

DSC01799

DSC01802

Last Post

DSC01805

Brabançonne

DSC01806

DSC01807

Tenslotte was er ook een korte plechtigheid aan het Monument voor de Bretoenen.

DSC01812

DSC01813

Bloemlegging door Commandant Camus

DSC01814

Mevr. Winne

DSC01819

Mevr. Bruynooghe

DSC01821

Mr. Van Eecke

DSC01823

DSC01831

Pagina gemaakt door IDG