Nieuwe OBE en MBE's wonen Last Post bij - Ieper - 11/09/2020
De Britse ambassadeur in België, zijne excellentie de heer Martin Shearman, reikte op vrijdag 11 september 2020 in het In Flanders Fields Museum te Ieper drie medailles van de Orde van het Britse Rijk uit aan personen die uitermate behulpzaam zijn geweest met de organisatie van verschillende oorlogsherdenkingen in West-Vlaanderen.
 
Luitenant-kolonel Christophe Onraet, voormalig militair commandant van de provincie West-Vlaanderen (2014-2018), werd Lid van de Orde van het Britse Rijk (Member of the Order of the British Empire, MBE). De heer Erwin Ureel draagt reeds meer dan twintig jaar bij aan oorlogsherdenkingen in en rond Ieper. Ook hij werd Lid van de Orde van het Britse Rijk. De heer Peter Slosse, sinds 1987 hoofd van de toeristische dienst van Ieper, werd Officier van de Orde van het Britse Rijk (Officer of the Order of the British Empire, OBE).
 
Britse Ambassadeur in België Martin Shearman: “Hare Majesteit de Koningin was zo vriendelijk om akkoord te gaan met onze nominatie van de drie heren: Christophe Onraet, Peter Slosse en Erwin Ureel. Alle drie deze heren hebben uitzonderlijke prestaties geleverd tijdens de herdenkingsperiode 2014-2018. Zij hebben ervoor gezorgd dat het nalatenschap van de miljoenen soldaten uit het toenmalige Britse Rijk het respect en de eer kregen die ze verdienen voor hun heldhaftige zelfopoffering honderd jaar geleden.”
 
Group Captain Justin Fowler, Brits defensieattaché in België, citeert de redenen waarom deze drie heren deze prestigieuze medaille krijgen:

Luitenant-kolonel Christophe Onraet speelde een cruciale rol bij de succesvolle organisatie van de herdenkingsplechtigheden in West-Vlaanderen ter ere van de honderdste verjaardag van de Eerste Wereldoorlog. Zijn toewijding verzekerde dat alle evenementen, van de kleinste herbegrafenis van een recent gevonden soldaat tot de grootse plechtigheden die op televisie te volgen waren, feilloos georganiseerd waren met de perfecte balans tussen gevoel en militaire precisie. Luitenant-kolonel Onraet verleende hulp aan meer dan honderd plechtigheden in zijn periode als militair commandant van de provincie West-Vlaanderen (2014-2018). De herdenking van de Slag bij Passendale (juli 2017) en de Raid op Zeebrugge (april 2018) konden niet georganiseerd worden zonder zijn hulp.

De heer Erwin Ureel heeft de laatste decennia onnoemelijk veel tijd gewijd aan het oprichten van monumenten voor Schotse, Ierse en Welshe soldaten in de Westhoek. Volledige op vrijwillige basis is hij lid van verschillende herdenkingscomités. Het is onmogelijk om alle verwezenlijkingen van de heer Ureel op te sommen. Enkelen ervan zijn de oprichting van monumenten voor de 16de (Ierse) en 36ste (Ulster) divisies van het Britse Leger in Wijtschate, het Schotse memoriaal dat in 2007 tijdens een ceremonie in aanwezigheid van 1.500 gasten werd onthuld, en de oprichting van het Welsh National Memorial Park in Langemark.

De heer Peter Slosse staat al meer dan dertig jaar aan het hoofd van de toeristische dienst van de stad Ieper, en hielp in die periode bij de organisatie van talloze herdenkingsplechtigheden. Zijn eerste grote bijdrage leverde hij tijdens de 70e verjaardag van de Slag bij Passendale (juli 1987), en doorheen de jaren was hij van onschatbare waarde in het in leven houden van de verhalen van de Grote Oorlog. Tussen 2013 en 2017 speelde hij een cruciale rol in niet minder dan vier Britse koninklijke bezoeken aan Ieper, waarvan die van de 100e verjaardag van de Slag bij Passendage (juli 2017), met de komst van hunne majesteiten de Koning en Koningin der Belgen, hunne koninklijke hoogheden de Prins van Wales, de Hertog en Hertogin van Cambridge en eerste minister Theresa May, wellicht de meest memorabele was. Zonder Peters toewijding hadden deze evenementen nooit georganiseerd kunnen worden. Maar de heer Slosse speelt ook een belangrijke rol in de dagelijkse Last Postceremonie: hij pleegt constant overleg met de Last Post Association en onderhoudt ook de goede band met de stad Ieper.

Na de uitreiking woonden de drie gedecoreerden de Last Post bij onder de Menenpoort. Hieronder enkele foto's van deze plechtigheid.

DSC_2995

DSC_2997

DSC_2998

DSC_2999

DSC_3001

DSC_3004

DSC_3005

DSC_3007

DSC_3008

DSC_3009

DSC_3011

DSC_3013

DSC_3015

DSC_3016

DSC_3020

DSC_3024

DSC_3026

DSC_3029

DSC_3030

DSC_3032

DSC_3033

DSC_3036

DSC_3037

DSC_3040

DSC_3041

DSC_3050

DSC_3053

DSC_3054

DSC_3055

DSC_3057

DSC_3061

DSC_3062

DSC_3063

DSC_3064

DSC_3067

DSC_3069

DSC_3070

DSC_3071

DSC_3072

DSC_3079

DSC_3081

DSC_3086

DSC_3088

  Pagina aangemaakt door WO1.be - Greatwar.be.