Herdenking Wapenstilstand - De Panne - 11/11/2021
Op 11 november 2021 vond een bijzondere editie plaats van de herdenking van Wapenstilstand. Er was immers extra reden tot vieren.

11 november, Wapenstilstand, staat jaarlijks in het teken van het einde van de Eerste Wereldoorlog. Ook in De Panne wordt dit plechtig herdacht.
Na een viering in de St.-Audomaruskerk werd een bloemenhulde gehouden aan het Monument der Gesneuvelden in de Heldenweg. Tenslotte werd bij het Monument der Gesneuvelden op het Koning Albertplein hulde gebracht aan de Pannese militaire slachtoffers uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Viering peterschapDit jaar werd na de 11-novemberplechtigheid ook het 50-jarige peterschap van het 2/4 Regiment Lansiers uit Leopoldsburg, en het 10-jarige peterschap van het Centrum Basisopleiding en Scholing Noord (CBOS N) gevierd tijdens een kort formeel moment. Een hernieuwde peterschapsakte werd ondertekend en symbolisch wisselden burgemeester Bram Degrieck, luitenant-korporaal Paul Bruyninckx en korpscommandant Benny Van Bocxlaer 2 bomen uit. De ene boom wordt gepland in Leopoldsburg, de andere krijgt een mooi plaatsje in onze gemeente.

2/4 Lansiers

Op 12 november 1970 aanvaardde De Panne het peterschap over het 2 Regiment Lansiers, dat bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog een waarnemingsscherm vormde langs de Duits-Belgische grens. Na een herstructurering bij Defensie in 1994 ontstond het 2/4 Regiment Lansiers uit de fusie van het 2 Regiment en 4 Regiment Lansiers.

De relatie tussen De Panne en de Lansiers is opperbest. Een halve eeuw al houden het bestuur en het regiment regelmatig contact door tal van wederzijdse bezoeken, persoonlijke contacten, en jaarlijkse vaderlandslievende herdenkingen.
  Pagina aangemaakt door Gemeente De Panne.