Rededication 2nd Lt. W.W. Hutton (Frank. Mahieu) - Zillebeke - 24/05/2023
Today, May 24th 2023? a rededication service was held for the recently identified 2nd Lt. W.W. Hutton at Larch Wood (Railway Cutting) Cemetery, Zilllebeke, Ypres. 2nd Lt. William Wallac Hutton served the Royal Flying Corps of the time. He was born on 13 Sept. 1894 and was killed on Oct. 28, 1917 aged 23.  With his Handley Page bomber squadron a bombing raid was performed first on several coastal targets in Flanders and Hutton's aircraft went lost later in a crash at St. Denijs Westrem. He was commemorated on the Flying Services Memorial in Arras.(Faubourg d'Amiens Cemetery and FS Memorial) .The service was organised by the JCCC (MOD War detectives) and conducted by Revd. RAF chaplain, Robert Hadfield. Amongst others members of the RAF were present as was Group Capt. John Dickson representing the British Embassy. The CWGC provided the new headstone in whose care it'll remain.

Op woensdag 24 mei 2023 had op Larch Wood (Railway Cutting) Cemetery in Zillebeke een herinwijdingsceremonie plaats voor de recent geïdentifceerde 2e luitenant William Wallace Hutton van het toenmalige Royal Flying Corps. 2e luitenant Hutton werd geboren op 13 september 1894 en sneuvelde op 28 oktober 1917 op 23-jarige leeftijd. Zijn Handley Page bommenwerper eskadron deed die nacht eerst een raid op doelen aan de Belgische kust en Hutton's toestel ging iets later neer in een crash te St. Denijs Westrem waarbij hij omkwam. Hij werd eerder herdacht op het Flying Services Memorial te Arras.(Faubourg d'Amiens Cemetery and FS Memorial). De plechtigheid werd geoganiseerd door de JCCC (MOD War Detectives) en voorgegaan door RAF Aalmoezenier Robert Hatfield. Onder de aanwezigen waren leden van de RAF en Group Capt. John Dickson die de Britse Ambassade vertegenwoordigde. De CWGC zorgde zoals altijd voor de nieuwe grafsteen die voor altijd aan hun zorg blijft toevertrouwd.Revd. Hadfield (RAF) and the MOD delegation arriving / Aalmoeznier Hatfield (RAF) en de MOD delegatie komen aan.The new headstone for 2nd . Lt. Hutton / de neuwe grasteen voor 2e Lt. Hutton.2nd Lt. WilliamWallace Hutton, no longer resting as an unknown officer. /  2nd Lt. WilliamWallace Hutton, niet langer begraven als een onbekende officier.service conducted by Revd., RAF Chaplain, Robert Hadfield. / de dienst wordt geleid door RAF aalmoezenier Robert Hadfield.Bugler of the RAf music band. / klaroenblazer van de RAF muziekbandSome of the official guests at the ceremony / enkele van de officiële gasten op de plechtigheidreading by Sqdr. Leader Mark Graham RAF / lezing door Sqdr. Leader Mark Graham RAFReading by Sgt. Rachel Gil, RAF / lezing door Sgt. Rachel Gil, RAFReading by Sgt. Rachel Gil, RAF / lezing door Sgt. Rachel Gil, RAF

overview / overzichtaddress by Revd. Hadfield  / toespraak door de aalmoezenierthe exhortation by Sgt. Stuart Themson, RAF / De herdenkingsode door Sgt. Stuart Themson, RAFLast Post being performed / de Last Post wordt gespeeldmilitary salute during the Last Post / militaire groet tijdens de Last Post

flag lowered in tribute / de vlag gaat neer als eerbetoon
prayer by Revd. Hadfield / gebed door aalmoezenier HatfieldReveille is played after the minute silence / de Reveille wordt gespeeld na de minuut stilte.The Kohima Epitaph was recited by Air Specialist Elliot Robinson, RAF / de Kohima Epitaaf werd voorgedragen door Air Specialist Elliot Robinson, RAFLaying of wreaths: Group Capt. John Dickson, Defence Attaché Belgium & Luxembourg| on behalf of the British Embassy /
kranslegging door Group Capt. John Dickson, Militaire Attaché voor België & Luxemburg in nam van de Britse Ambassade

laying of wreath by Alderman Patrick Benoot on behalf of the city of Ypres / kransleggiong door schepen Patrick Benoot namens de stad Ieper

laying of wreath on behalf of the RAF / kranslegging namens de RAFl

laying of wreath on behalf of the Belgian Army / kranslegging namens het Belgische Leger

laying of wreath on behalf of the CWGC by Mr. Roel Timperman / kranslegging namens de CWGC door M. Roel Timperman

laying of wreath

final prayer / slotgebed2nd Lt William W. Hutton's grave and the wreaths in tribute to him / 2nd Lt William W. Hutton's graf en de kransen in eerbetoon aan hem


members of the RAF delegation / leden van de RAF-delegatiemembers of the RAF delegation and the British Defense Attaché / leden van de RAF delegatie en de Britse Military Attachépart of the officials posing after the service / een deel van de officiële gasten poseren na de dienstLarch Wood (Railway Cutting) Cemetery in the distancepagina aangemaakt door / page made by Frank Mahieu