Larch Wood (Railway Cutting) Cemetery
 • De toegang tot deze begraafplaats naast de spoorweg.
 • Het grondplan met de smalle ingang.
 • Overzicht van de begraafplaats.
 • Deze begraafplaats ligt vlak naast de spoorweg Ieper-Kortrijk
 • Kipling Memorial
Praktische info
Situering
Naast de spoorweg, te bereiken via Komenseweg, veldweg links richting Hollebeke, halfweg tussen de Vaartstraat en de Verbrandemolenstraat (beide straten rechts van de Komenseweg)
Zillebeke, Ieper
Grondplan-luchtfoto
Coördinaten
GPS-Referentie R5682 - Larch Wood (Railway Cutting) Cemetery
DMSX N 50°49'40.4'' - E002°55'24.4''
DMX N 50°49.673' - E002°55.407'
D N 50.827882° - E002.923456°
UTM 31U E 494609 N 5630687
GOOGLE EARTH 50 49.673 N, 002 55.407 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Deze begraafplaats werd aangelegd ten noorden van een lorkenbosje aan de noordoostzijde van de spoorweg. De tunnels van Larch Wood werden in 1917 gebruikt als hoofdkwartieren van de reservebataljons. De begraafplaats werd aangelegd in april 1915 en gebruikt door de troepen die in deze omgeving hun sector hadden, in het bijzonder de 46th (North Midland) Division en de 1st Dorsets, tot in april 1918. Na de oorlog werd ze uitgebreid door de concentratie van geïsoleerde graven uit het slagveld rond Ieper en van Duitse militaire begraafplaatsen in België.

Er worden nu 856 Commonwealthdoden herdacht en 1 van een andere nationaliteit. Ongeveer 2/5 ervan zijn niet-geïdentificeerden. 'Special memorials' zijn opgericht voor 81 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en 1 uit Australië "Known/Believed to be buried in this cemetery". Vijf andere 'special memorials' herdenken 4 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en 1 uit Canada die op Duitse begraafplaatsen begraven werden maar van wie het graf niet meer teruggevonden werd. Twaalf collectieve graven werden kregen de tekst op de grafstenen "Buried near this spot". De begraafplaats heeft een oppervlakte van 2736 m² en is door een rode baksteenmuur omgeven.

Commonwealthdoden werden vanuit volgende begraafplaatsen naar hier overgebracht : 
 • AMERICA CROSS ROADS GERMAN CEMETERY (Wervik): deze begraafplaats werd genaamd naar een 'cabaret' tussen Wervik en Kruiseecke. Ze bevatte de graven van 5 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die sneuvelden in oktober 1914.
 • BRUGES GENERAL CEMETERY (Sint-Michiels): deze begraafplaats bevatte de graven van 32 militairen en vliegeniers uit het Verenigd Koninkrijk en 1 Canadese matroos uit de handelsvloot.
 • CORTEMARCK GERMAN CEMETERY, No. I (Kortemark): deze begraafplaats lag iets ten noordwesten van Kortemark en bevatte het graf van 2 officieren van het Royal Flying Corps.
 • EERNEGHEM GERMAN CEMETERY (Eernegem): deze begraafplaats lag ten oosten van Eernegem en bevatte het graf van 1 officier van de Royal Air Force.
 • GHISTELLES CHURCHYARD (Gistel): het kerkhof van Gistel bevatte de graven van 2 Britse militairen die sneuvelden in juli 1917. Er was een Duits vliegveld in Gistel en de Duitsers gebruikten een deel van het kerkhof voor oorlogsgraven.
 • GROENENBERG GERMAN CEMETERY, ZANTVOORDE (on the South side of "Shrewsbury Forest"), contained the graves of four soldiers from the United Kingdom who fell in February, 1915.
 • HANDZAEME GERMAN CEMETERY (Handzame): deze begraafplaats lag aan de noordzijde van het dorp en bevatte de graven van 2 Canadese militairen die stierven in mei 1915.
 • ICHTEGHEM GERMAN CEMETERY (Ichtegem): deze begraafplaats lag iets ten westen van Ichtegem en bevatte de graven van 2 niet-geïdentificeerde officieren van de Royal Air Force. 
 • LEFFINGHE GERMAN CEMETERY (Leffinge): deze begraafplaats lag aan de noordkant van het dorp en bevatte de graven van 1 officier van het Royal Flying Corps en 3 niet-geïdentificeerde militairen uit het Verenigd Koninkrijk.
 • MARCKHOVE GERMAN CEMETERY (Kortemark): deze begraafplaats bevatte de graven van 10 militairen en vliegeniers uit het Verenigd Koninkrijk die stierven in 1918.
 • OUDENBURG CHURCHYARD (Oudenburg): het kerkhof van Oudenburg bevatte de graven van 2 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die stierven in 1917.
 • TENBRIELEN COMMUNAL CEMETERY GERMAN EXTENSION: deze begraafplaats bevatte de graven van 6 militairen die in 1914 stierven.
 • THOUROUT GERMAN CEMETERY No. 2 (Torhout): deze begraafplaats bevond zich langs de weg naar Jabbeke naast de spoorweg. Ze bevatte de graven van 7 militairen en vliegeniers uit het Verenigd Koninkrijk en van 1 uit Canada.
 • VLADSLOO GERMAN CEMETERY (Vladslo): deze Duitse militaire begraafplaats bevond zich vlakbij de kerk van Vladslo. Ze bevatte de graven van 2 officieren van het Royal Flying Corps die stierven in 1917.
 • WARNETON SUD-ET-BAS GERMAN CEMETERY (Waasten): deze begraafplaats bevatte de graven van 2 niet-geïdentificeerde Britse militairen die vielen in 1918.
 • WERVICQ COMMUNAL CEMETERY and its EXTENSIONS (Wervik): deze begraafplaatsen bevatten de graven van 62 militairen uit het Verenigd Koninkrijk en 6 van Canada.
 • WIJNENDAELE GERMAN CEMETERY (Torhout): deze begraafplaats bevatte de graven van 2 officieren-vliegeniers uit het Verenigd Koninkrijk en 1 uit Canada.
 • ZANTVOORDE GERMAN CEMETERY (ook genoemd De Voorstraat No. 49) (Zandvoorde): deze begraafplaats bevatte de graven van 11 militairen uit het Verenigd Koninkrijk die stierven in 1914.
Bijzettingen (Commonwealth War Graves Commission):
 • Verenigd Koninkrijk: 700
 • Canada: 86
 • Australië: 36
 • Andere Commonwealth: 1
 • Niet-identificeerbaar: 33
 • Totaal Commonwealth: 856
 • Andere nationaliteiten: 1
Gerelateerde links
Andere items in Zillebeke