Herdenkingspaal ter ere van Pierre Gielen - Nieuwpoort - 26/04/2015
Op zondag 26 april werd, op initiatief van de heemkring Ramscapple a/d Yser op de hoek van de J. Cardijnlaan/Victorlaan een herdenkingspaal ingehuldigd, ter ere van Pierre Gielen (°07/11/1887 te Goetsenhoven).

De plechtigheid startte om 11 u en vond plaats in aanwezigheid van zijn familie. P. Gielen werd op 1 juli 1907 ingelijfd bij het 6de Linie.
Tijdens de eerste wereldoorlog vocht hij te Nieuwpoort. Op 15 oktober 1914 krijgt hij samen met Louis Devos, de opdracht om gaten te kappen in de keldermuren van enkele huizen gelegen in Nieuwpoort-Bad, als eventuele ontsnappingsroute. Nadat ze hun taak hebben volbracht trekken de twee ‘s anderendaags zonder toelating en met een gevonden burgerjas en pet, naar Nieuwpoort-stad op zoek naar eten. Omstreeks 18 u vervoegen ze hun compagnie. Tijdens hun afwezigheid echter blijken hun ‘kapootjassen’ gestolen. ’s Anderendaags worden beiden aangehouden. 

Na een eerste verhoor besluit de auditeur dat de vergrijpen niet ernstig genoeg zijn om beiden te laten opsluiten. Majoor Lefèvre, waarnemend bevelhebber van het 6de Linie is het hiermee niet eens en oordeelt dat een voorbeeld moet gesteld worden om de discipline te handhaven.  De openbare aanklager komt terug op zijn beslissing en herfomuleert de aanklacht “Post verlaten in het zicht van de vijand en dat ze na een onwettige afwezigheid hun kapootjas – onderdeel van hun grote uitrusting – niet hadden teruggebracht, zonder dat hier sprake kon zijn van overmacht”.
Beide beklaagden worden verdedigd door de Oostendse advocaat De Formanoir. Een gratieverzoek wordt door de krijgsraad verworpen.
Samen met Louis Devos wordt Pierre Alphonse Gielen, op 27-jarige leeftijd, gefusilleerd nabij de Meiboomhoeve, op beschuldiging van desertie voor de vijand.

De lichamen zouden begraven liggen in de tuin van de huidige B&B New Largo, Victorlaan 6.

De heemkring Ramscaplle a/d Yser, werkt m.m.v. het In Flanders Fields Museum, en de familie Gielen, aan een eerherstel. Vorig jaar kreeg Louis Devos, afkomstig van Pollinkhove, in diezelfde gemeente eenzelfde paaltje toegewezen ter zijner nagedachtenis. Na de bloemenhulde hield kleinzoon Jos Gielen een korte toespraak. Aansluitend bood het stadsbestuur in de raadzaal van het stadhuis een receptie aan.

DeKlaproos-Nieuwpoort Pagina aangemaakt door Stad Nieuwpoort / Foto: De Klaproos.