Nieuwe crypte en herbegrafenis (F. Mahieu) - Houthulst - 21/04/2016
Op de Belgische militaire begraafplaats van Houthulst werd op 21 april 2016 een nieuwe crypte in gebruik genomen en werden tevens de stoffelijke resten van 18 onbekende soldaten bijgezet tijdens een passende eenvoudige plechtigheid. De nationaliteit van deze gesneuvelden kon niet
worden vastgesteld (toch stond op ieder kistje een Belgische vlag). Omdat in die regio soldaten van diverse nationaliteiten ooit actief waren en sneuvelden werd het een plechtigheid in aanwezigheid van vertegenwoordigers van zowel België, Frankrijk, Groot Brittanië (en de Commonwealth) als van de USA en Duitsland. Het kan gaan om soldaten uit beide Wereldoorlogen. De plechtigheid werd bijgewoond door o.m. een vertegenwoordiger van de Koning en werd opgeluisterd door de muziekkapel van de Belgische Marine in aanwezigheid van leerlingen-officieren van de Koninklijke Militaire School.

DSC_6562 Belg. Mili. Begraafplaats Houthulst voor de ceremonie

De vlaggen van de vele naties die actief waren in deze streek in de 1e en 2e Wereldoorlog.

DSC_6563 de kistjes van de 18 onbekende soldaten

Voor de plechtigheid wordt alles nog even bekeken.

DSC_6564

DSC_6565 de kistjes van de 18 onbekende soldaten

De kistjes van de 18 onbekende soldaten.

DSC_6566 nog afspraken maken

Enkele afspraken worden nog gemaakt.

DSC_6567

2 vlagdragers zijn reeds op post

DSC_6568 aankomst van de Koninklijke Militaire School

Aankomst van de leerling-offcieren van de Koninklijke Militaire School.

DSC_6569 aankomst van de Koninklijke Militaire School

DSC_6570 klaar voor de intrede

Belgische militairen en schoolkinderen van Houthulst staan klaar om de rouwstoet te vormen.

DSC_6571

DSC_6572 ingang van de nieuwe crypte

De ingang van de nieuwe crypte

DSC_6573 offciershelm KMS

Officiershelm KMS

DSC_6574 ingang van de nieuwe crypte

DSC_6575 kransen van verschillende landen

De kransen van de delegaties

DSC_6576 Frankrijk

Frankrijk

DSC_6577 de USA

De USA

DSC_6578 Duitsland

Duitsland

DSC_6580

Belgische graven te Houthulst

DSC_6581 Vertegenwoordiger va Australië

Vertegenwoordiger van Australië

DSC_6582 vertegenwoordiger van UK (en Commonwealth)

Vertegenwoordiger uit Groot-Brittannië

DSC_6584  muziekkapel van Belg. marine opent de ceremonie met de KMS eenheid

De muziekkapel van de Belgsiche Marine opent de plechtigheid met de leerlingen van de Koninklijke Militaire School.

DSC_6585 muziekkapel van de Belg. Marine

DSC_6586 muziekkapel van de Belg. Marine

DSC_6587 detachement van de Kon. Militaire School.

DSC_6588 detachement van de Kon. Militaire School.

DSC_6589 detachement van de Kon. Militaire School.

DSC_6590 detachement van de Kon. Militaire School op plaats
De muziekkapel en de KMS hebben hun plaats ingenomen
DSC_6591 militairen en schoolkinderen van Houthulst

Belgische militairen en schoolkinderen uit Houthulst staan klaar.

DSC_6592 militairen en schoolkinderen van Houthulst

DSC_6593 overzicht

DSC_6594 welkomswoord

Welkomstwoord

DSC_6597 vaandel van de KMS

Het vaandel van de KMS

DSC_6598 miliaytairen en schoolkinderen voor de rouwstoet

DSC_6599 overzicht

Overzicht van het gebeuren 

DSC_6601 de genodigden

De nationale en internationale vertegenwoordigers

DSC_6603 aankomst Min. van defensie Vandeput

Aankomst van Minister van Defensie Vandeput.

DSC_6605 aankomst vertegenwoordiger van de koning

Aankomst van de vertegenwooordiger van de Koning

DSC_6606  aankomst vertegenwoordiger van de koning

DSC_6607 aankomst vertegenwoordiger USA

Aankomst van de vertegenwoordiger van de USA

DSC_6608 rouwstoet  begint

De rouwstoet zet zich in beweging.

DSC_6610 rouwstoet

DSC_6611 bejaarde toeschouwers

Bejaarde toeschouwers tijdens de plechtigheid

DSC_6612 rowstoet komt aan
de kistjes worden aangebracht 
DSC_6613 overzicht rouwstoet

DSC_6614 de 18 kistjes worden neergezet

DSC_6615 de 18 kistjes worden neergezet

DSC_6616 eresaluut aan de onbekende soldaten

Een eregroet aan deze gesneuvelden

DSC_6617 de vlagdragers van verschillende veteranen organisaties

Groet door de vlaggen tijdens de plechtigheid

DSC_6618 tijdens de ceremonie

DSC_6619 tamboer majoor van de marine muziekkapel

De tamboer majoor van de Muziekkapel van de Belgische Marine

DSC_6620 Belg. Milit. begr.pls. Houthulst

DSC_6621 toespraak Min. Vandeput (defensie)

Toespraak door de Minister van Defensie, dhr. Vandeput

DSC_6624 aalmoezenier na einde van het gebed

De aalmoezenier heeft zojuist een gebed uitgesproken voor de gesneuvelde soldaten.

DSC_6625 de kistjes worden naar de crypte gebracht

De stoffelijke resten worden naar de crypte gedragen.

DSC_6626 de kistjes worden naar de crypte gebracht

DSC_6627 de kistjes worden naar de crypte gebracht

DSC_6628 de kistjes worden naar de crypte gebracht

DSC_6629 de kistjes worden naar de crypte gebracht

DSC_6631 stille getuigen van een brutale oorlog

Stille getuigen van een brutale oorlog

DSC_6632 offcier van de KMS

Officier van de KMS 

DSC_6633 de kistjes worden naar de crypte gebracht

DSC_6635 KMS

DSC_6636 de laaste soldaat

De laaste kist wordt naar de crypte gebracht.

DSC_6637 de laatse soldaat wordt naar de crypte gebracht

DSC_6639 18 soldaten vonden hun laatste rustplaats

DSC_6640

DSC_6641 de crypte wordt gesloten

De crypte wordt op slot gedaan

DSC_6642 kranslegginng vertegenwoordiger vd koning

Kranslegging door de vertegenwoordiger van de koning.

Na elke kranslegging door een vertegenwoordiger van de verschillende landen, werd hun eigen dodensaluut gespeeld, zoals bv. de Franse 'sonnerie aux morts', de Britse 'Last Post', het Amerikaanse 'Taps' en het Duitse 'Ich Hatt Einen Kameraden',  met bijpassende militaire groet,
gevolgd door een ingetogen minuut stilte.

DSC_6643 kranslegginng door voormalig prov.gouverneur Breyne

DSC_6644kranslegginng vertegenwoordiger Duitsland

Kranslegging door de Duitse vertegenwoordiger

DSC_6645 kranslegginng vertegenwoordiger USA

Boven/onder: kranslegging door de vertegenwoordiger van de USA

DSC_6646 kranslegginng vertegenwoordiger USA

DSC_6647 kranslegginng vertegenwoordiger Frankrijk

Kranslegging door de Franse vertegenwoordiger

DSC_6649 kranslegginng vertegenwoordiger UK en Commonwealth

Boven/onder: kranslegging door de Britse (en Commonwealth) vertegenwoordiger.

DSC_6650 kranslegginng vertegenwoordiger UK en Commonwealth

DSC_6652  kranslegginng Min van Defensie Vandeput

Kranslegging door Defensieminister Vandeput

DSC_6653 de kransen - Nationaal Volkslied speelt

DSC_6654 KMS marcheert af

Bij het einde van de plechtigheid marcheert de KMS af.

DSC_6655  KMS marcheert af

DSC_6656  KMS marcheert af

DSC_6657  KMS marcheert af

DSC_6659  KMS marcheert af

DSC_6660 vertegenw. vd koning verlaat ceremonie

De vertegenwoordiger van de Koning verlaat de begraaplaats.

DSC_6661 erewacht bij de uitgang

Erehaag door Belgische soldaten

DSC_6662 sold. Haegehman, niet vergeten

Een niet vergeten Belgische soldaat

DSC_6663 sold. Haegehman, niet vergeten

DSC_6664 de kranen van de verschillende landen

De kransen van de diverse landen

DSC_6666 inetrnationaal napraten, Belg. -Australië- UK

Even internationaal napraten.
  Pagina aangemaakt door Frank Mahieu.