Bijna 100 000 bezoekers aan de tijdelijke tentoonstelling Oorlog en Trauma in het IFFM in Ieper
25 augustus 2014 - Ieper - Bron: Toerisme Ieper
97 599 personen bezochten de tijdelijke tentoonstelling van Oorlog en Trauma waaronder 36 100 buitenlanders en veel individuele Belgen op daguitstap. De tentoonstelling kon zo de belangstelling trekken van 37% van de 265 943 bezoekers aan het IFFM in de periode dat de tentoonstelling liep.
 
Het bezoekersonderzoek van Westtoer toont aan dat de tijdelijke tentoonstelling ‘Oorlog en Trauma’ vooral een impact had op individuele bezoekers en meer specifiek op Belgische bezoekers op daguitstap, zoals dit ook het geval was in andere jaren met tijdelijke tentoonstellingen. Toch vonden ook een groot aantal Belgische groepen en Britse groepen (schoolgroepen én andere groepen) het de moeite om naast de permanente collectie de tentoonstelling te bezoeken. De Belgische groepsbezoeken werden in belangrijke mate georganiseerd door erfgoed- en socio-culturele verenigingen, de Britse groepsbezoeken vooral door een touroperator.  27 620 van de bezoekers of 28% van het totaal was op verblijf in de Westhoek, voor de helft in het centrum van Ieper. 54% van de bezoekers aan de tentoonstelling kwam voor de eerste maal op bezoek in het IFFM, waaronder veel Britten en ook Nederlanders,. Bij de bezoekers die vooraf op de hoogte waren van de tentoonstelling was de tentoonstelling één van de redenen (73%) of de enige reden (11%) voor hun bezoek aan het IFFM.
 
De tentoonstelling Oorlog en Trauma werd sterk geapprecieerd. 90% van de bezoekers was uiterst tot zeer tevreden over hun bezoek wat resulteert in een gemiddelde waarderingsscore van 4,3 op 5. 74% vond dat de tentoonstelling zeker en vast een meerwaarde betekende voor het bezoek aan het IFFM, 21% vond dit in een zekere mate.  Zoals steeds waren de Britse bezoekers uitermate enthousiast (4,5 score op 5). De grote algemene tevredenheid drukte zich uit in een zeer hoge intentie om de tentoonstelling aan te bevelen aan familie en vrienden. Het luik de ‘Shell Shock’ en ‘Gewond’ werden als  meest indrukwekkende luiken opgegeven. Bij de schoolbegeleiders kwam het luik ‘Medisch dilemma’  ook naar voren.
Bezoekers waren iets minder tevreden over de wandelgids die hoorde bij de tentoonstelling en waren weinig op de hoogte van de mobiele applicatie rond medische evacuatieroutes. De doorwijsfunctie van het Dr. Guislainmuseum bleef relatief beperkt.
 
Het bezoekersonderzoek toont ook aan dat de vier doelstellingen die opgenomen waren in de inhoudelijke opzet van de tentoonstelling goed overgekomen zijn. Bezoekers vonden wel degelijk dat de tentoonstelling inzicht bood in de organisatie van de zorg tijdens Wereld-oorlog I en deed nadenken over het medische dilemma binnen oorlogssituaties. Ook beaamden ze dat ze meer zicht kregen op de vooruitgang in de medische wetenschap tijdens Wereldoorlog I en door de tentoonstelling bewust werden gemaakt van het belang van individueel engagement. Verder onderkenden de bezoekers de doorwijsfunctie van de tentoonstelling naar andere Wereldoorlog I sites in de Westhoek met de meeste expliciete vermeldingen voor Hill 60 in Ieper en Lyssenthoek in Poperinge.

Klik hier voor de detailanalyse.