Start herdenking zorgt voor dubbel aantal WO I-bezoekers in de Westhoek in augustus en september 2014
07 October 2014 - Ieper - Bron: Westtoer
Het Kenniscentrum van het provinciebedrijf Westtoer schat het aantal WO I- bezoekers in de Westhoek op bijna 600 000 tijdens de eerste negen maanden van 2014. De toename in de eerste vier maanden van 2014 zette zich versterkt verder in de daaropvolgende maanden met een uitgesproken stijging  in augustus en september. De verwachtingen voor 2014 zijn bijgesteld tot 750.000 WO I-bezoekers. Vergelijkend onderzoek met het WO I-toerisme in het noorden van Frankrijk toont aan dat de sites in de Westhoek aanzienlijk meer bezocht worden door binnenlandse bezoekers dan in het noorden van Frankrijk.

“Van januari tot en met september noteerde Westtoer al 578.000 WO I-bezoekers. Dit is een toename van 84 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Als deze groei zich verder doorzet dan is het niet uitgesloten dat er dit jaar ongeveer 750.000 mensen de WO I-sites in de Westhoek zullen bezoeken”, aldus Franky De Block, gedeputeerde en voorzitter Westtoer.

Westtoer zorgt in de Westhoek voor de bevragingen bij de musea en voor de opvolging van de tellers op de begraafplaatsen. De resultaten tonen meer dan een verdubbeling in het aantal WO I-bezoekers in de Westhoek in de maanden augustus (+114%) en september (+123%) tegenover diezelfde maanden vorig jaar. Daarmee halen deze twee maanden telkens een absoluut volume van bezoekers gelijk aan dat van de traditionele topmaand mei. De maanden mei, juni en juli vertoonden nog een groei van 76%, 77% en 73% tegenover 2013. De opvallende groei valt samen met de start van de WO I-herdenkingen vanaf begin augustus en de grote media-aandacht hiervoor in België.

Er worden opvallend veel binnenlandse bezoekers in de Westhoek opgemerkt. Dit wordt bevestigd door de resultaten van een vergelijkend onderzoek in de drie departementen in het noorden van Frankrijk (Nord, Pas-de-Calais, Somme). Het onderzoek gebeurt in het kader van het Europees Project ‘Great War’ binnen het Twee Zeeënprogramma. Dit onderzoek toont aan dat in de Westhoek meer binnenlandse bezoekers komen (44%) in vergelijking met het noorden van Frankrijk (22%). Beide regio’s onthalen wel ongeveer evenveel Britten (circa 200 000 bezoekers). Vooral de Britten beschouwen de twee regio’s als één geheel en bezoeken het meest sites in beide regio’s. In de Westhoek komen meer Nederlandse WO I-bezoekers, in het noorden van Frankrijk meer Australiërs en Nieuw-Zeelanders.  Door het hoge aantal binnenlandse bezoekers liggen de bezoekerscijfers bij de belangrijkste Westhoeksites een stuk hoger dan deze bij de belangrijkste sites in het noorden van Frankrijk.

Zowel in de Westhoek als in het noorden van Frankrijk ligt de tevredenheid over het bezoek aan het WO I-erfgoed opvallend hoog met een score van 4,4 op 5. In beide regio’s vinden de bezoekers dat de regio’s veel respect tonen voor het WO I-erfgoed. De boodschap van vrede wordt sterker aangevoeld in de Westhoek dan in het noorden van Frankrijk. In beide regio’s is men iets minder tevreden over de verwijzingen naar andere WO I-sites in de regio en met de signalisatie naar de sites.

Het opvolgen van het WO I-toerisme door het Kenniscentrum van Westtoer wordt ondersteund door Toerisme Vlaanderen in het kader van het project Visitor management 100 jaar Groote Oorlog in de Westhoek. Het vergelijkend onderzoek met het noorden van Frankrijk kaderde binnen een Europees project ‘Great War’ binnen het Interreg IV programma Twee Zeeën.

Klik hier voor de uitgebreide presentatie.