Gedicht van August van Cauwelaert op het Koning Albert I-gedenkteken
Praktische info
Situering
Nieuwpoort, Nieuwpoort
Grondplan-luchtfoto
Coördinaten
GPS-Referentie R5817 - NIEUWPOORT - Gedenkteken koning Albert I
DMSX N 51°08'09.7'' - E002°45'21.1''
DMX N 51°08.161' - E002°45.352'
D N 51.136017° - E002.755867°
UTM 31U E 482919 N 5664979
GOOGLE EARTH 51 08.161 N, 002 45.352 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Op de binnenzijde staan twee gedichten in gulden letters. De Nederlandse tekst is van August van Cauwelaert. "Van de eerste zon begroet, en laatst van zon omblonken, Op 't helste en hoogste duin, Tot één gestalte in brons, én beeld én ros, geklonken, Op grond van grauw arduin; Daar waar uw krijgren's vijand storm de poort verboden, Die de open zee bestaart, Waar op uw traag gebaar en woord de watren vloden En golfden over de aard; Daar heeft uw dankbaar heir dit koningsbeeld verzonnen, In de eer van bronzen dracht, Opdat het rijze en staar' naar alle horizonnen, Voor ieder nieuw geslacht. (August Van Cauwelaert)"
Andere items in Nieuwpoort