Gedenkteken Koning Albert I
Praktische info
Wie/Wat
Koning Albert I
Situering
Kustweg 1 (bij de Ganzenpoot) 8620 Nieuwpoort
Nieuwpoort, Nieuwpoort
Datum
24/07/1938
Grondplan-luchtfoto
Coördinaten
GPS-Referentie R5817 - NIEUWPOORT - Gedenkteken koning Albert I
DMSX N 51°08'09.7'' - E002°45'21.1''
DMX N 51°08.161' - E002°45.352'
D N 51.136017° - E002.755867°
UTM 31U E 482919 N 5664979
GOOGLE EARTH 51 08.161 N, 002 45.352 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Groepsbezoeken zijn mogelijk mits schriftelijke of telefonische afspraak met de Bewaarder op de locatie. Tel. (058)23 55 87 of (058)23 68 26 Openingsuren : *8u.45-12u.00 *13u.15-18u.00 Het Koning Albertmonument werd opgericht op initiatief van en met steun van de oudstrijdersverenigingen van de eerste wereldoorlog. Het initiatief schreef voor dat het monument moest geplaatst worden ergens aan het front, bij voorkeur op ongeschonden gebied nabij de IJzer. Het moest op een drukbezochte plaats opgericht worden, van ver gezien kunnen worden en van alle andere gebouwen onderscheiden. Op 5 juli 1935 sprak een speciaal samengestelde commissie zich uit over de meest geschikte plaats : 60 meter van de kustweg nabij de monding van de IJzer. Julien De Ridder haalde met zijn ontwerp 7 van de 13 stemmen van de commissie. De werken startten op 7 augustus 1937. Het werd ingehuldigd op 24 juli 1938. Op 4 april 1974 werd de Regie der Gebouwen, namens de Staat, beheerder van het gedenkteken en de omliggende grond met een oppervlakte van ruim 1 ha. Deze overname gebeurde met het oog op de restauratie en het behoud van het monument. De locatie bij het sluizencomplex ‘De Ganzenpoot’ werd gekozen om de grote rol die deze plaats en de IJzer speelden tijdens de eerste wereldoorlog. Het werd op 24 juli 1938 onthuld in aanwezigheid van Koningin Elisabeth, Koning Leopold III, Prins Karel, Prins Boudewijn en Prinses Josephine Charlotte. Ontwerper van het gedenkteken is Julien De Ridder. Beeldhouwer is Karel Aubroeck. Brede toegangstrappen leiden naar het kruisvormig terras van 2500 m². Het cirkelvormige gedenkteken heeft een diameter van 30 meter. Tien dubbele balkvormige zuilen met een vlakke doorsnede van 2 m op 1 m dragen de ringbalk met een omtrek van 100 meter.
Extra info
Technische beschrijving : Reusachtig,kruisvormig terras met meerdere niveaus en een brede trappentoegang met betonnen treden, opzij afgesloten door lage gele bakstenen muren, die op regelmatige afstanden verbreed zijn en met hardsteen bedekt. Op de rechterzijde bevindt zich eveneens een brede trappengang. De terrassen zijn bedekt met asfalt. Hier staat het cirkelvormige monument met dubbele zuilengalerij, met tweemaal tien rechthoekige zuilen. De architraaf fungeert tegelijk als de rondgang. Zij is afgedekt met koperen platen, waarop oriëntatiepijlen en geografische aanduidingen zijn aangebracht. Achteraan de rotonde tussen de twee zuilenrijen is het toegangsgebouw geplaatst met de wenteltrap en liftkooi. In het midden van de rotonde staat het beeld van Koning Albert I te paard op een hoge rechthoekige bakstenen sokkel. Het metselwerk vertoont over de hele oppervlakte een afwisseling tussen in- en uitspringende stenen. Op de binnenzijde van de zuilen en de rondgang staan de namen aangegeven van de plaatsen waar de klei voor de baksteen werd gedolven. Zij verwijzen allemaal naar plaatsen waar slag werd geleverd. Tegen de muur van het trappengebouw hangt een rechthoekige bronzen reliëfplaat met de voorstelling van Koningin Elisabeth die een gewonde soldaat verzorgt. Hieronder een bronzen gedenkplaat. Op de sokkel van het standbeeld van koning Albert I : "Les anciens combattants au roi Albert 1914-1918" "De oud-strijders aan Koning Albert". Aan de linkerbuitenzijde van het toegangsgebouw is in de muur de 'eerste steen' uit witte natuursteen aangebracht. Op de buitenzijde van de rondgang tegen het trappenhuis is in het metselwerk, de vergulde letter "A" met daarboven een kroon aangebracht. Op de buitenzijde van de architraaf zijn er tien taferelen in baksteen-sculptuur aangebracht en vooraan staat in vlakreliëf "Alberto Regi". Een reeks ambachten en beroepen wordt hier op allegorische wijze voorgesteld. Op de binnenzijde van de rondgang staan twee gedichten in gouden letters. H. 2449 cm (vanaf voetpad) x Br. 5135 cm x D. 10210 cm Uitvoering : Julien De Ridder (architect - ontwerp); Karel Aubroeck (ruiterstandbeeld) (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Verwante items
Gerelateerde personen
Gerelateerde links
Andere items in Nieuwpoort