Standbeeld voor de militaire en burgerlijke slachtoffers (W.O. I - W.O. II) van Nieuwpoort
Praktische info
Wie/Wat
Militaire en burgerlijke slachtoffers van Nieuwpoort van beide wereldoorlogen
Situering
Hoek O.L.Vrouwstraat/W. De Roolaan, nabij de O.L.Vrouwkerk
Nieuwpoort, Nieuwpoort
Datum
09/08/1925
Grondplan-luchtfoto
Coördinaten
GPS-Referentie R5823 - NIEUWPOORT - Standbeeld slachtoffers Nieuwpoort
DMSX N 51°07'43.2'' - E002°45'00.5''
DMX N 51°07.720' - E002°45.009'
D N 51.128660° - E002.750148°
UTM 31U E 482516 N 5664162
GOOGLE EARTH 51 07.720 N, 002 45.009 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Dit gedenkteken van Pieter Braecke werd door Karel Loppens als volgt beschreven : "Het is ene vrouw, in een mantel gehuld, die schijnt te treuren over de gesneuvelde Nieuwpoortenaren, waarvan de namen te lezen staan op de kleine kruisjes in den grond geplant rondom de bedroefde vrouw".
Extra info
Technische beschrijving: Op een klein heuveltje staat een beeld uit hardsteen op een voetstuk. Het heuveltje is bedekt met baksteengruis, waarin een aantal kleine marmeren kruisjes en 1 zwartmarmeren plaat zijn geplaatst en is afgebakend met een brede hardstenen boord. Het beeld stelt een vrouw voor, gehuld in een gedrapeerd gewaad, het lichaam is S-vormig gebogen, als uiting van grote droefheid, het hoofd afgewend en de handen tot een gebed gevouwen. Op de voorgrond staat een kruis met een helm op. Op het kruis "1914-1918" Op de marmeren kruisjes staan de namen van de slachtoffers in uitgehouwen rode letters. Op de hardstenen boord zijn de namen van de slachtoffers van de tweede wereldoorlog aangebracht met aan de vier zijden een marmeren kruis waarop "1940-1945" staat. H. 377 cm x Br. 686 cm x D. 648 cm Uitvoering: Pieter Braecke (ontwerp)

De uitgave voor dit gedenkteken werd bekostigd door de stad Nieuwpoort. Het werd onthuld op 9 augustus 1925. De plechtigheid werd verstoord door het optreden van de V.O.S. en de Vlaams-nationalisten die de uitvoering van het Belgisch Volkslied overschreeuwden met de Vlaamse Leeuw. Dit was het tweede incident (na Aalst) van dat genre in een lange reeks. Het gaf aanleiding tot een heftige perscampagne die de minister van Binnenlandse Zaken onder druk zette om een wetsontwerp bij de Kamer in te dienen waardoor het beschimpen, beledigen of besmeuren van de nationale driekleur en het nationale volkslied zou bestraft worden.

Op 21 augustus 1925 richtte de Nationale Strijdersbond een open brief tot Koning Albert I om te protesteren tegen de incidenten te Aalst en Nieuwpoort en kondigde aan dat zij desnoods de wapens weer zouden opnemen om het vaderland en de nationale driekleur te doen eerbiedigen door de 'slechte Belgen'. Een regeringscrisis schijnt de verdere behandeling van dit wetsontwerp te hebben belet. Anderzijds zette het incident van Nieuwpoort de burgemeesters en de gemeenteraden van andere gemeenten, waar dergelijke monumenten nog moesten onthuld worden, er toe aan hun politiereglement aan te passen in de zin van het wetsontwerp.

(Bron: JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Gerelateerde links
Andere items in Nieuwpoort