IJzergedenkteken
Praktische info
Wie/Wat
IJzergedenkteken
Situering
Plein bij Sluizenbrug
Nieuwpoort, Nieuwpoort
Datum
26/10/1930
Grondplan-luchtfoto
Coördinaten
GPS-Referentie R5828 - NIEUWPOORT - IJzergedenkteken
DMSX N 51°08'03.3'' - E002°45'27.8''
DMX N 51°08.055' - E002°45.463'
D N 51.134250° - E002.757717°
UTM 31U E 483048 N 5664782
GOOGLE EARTH 51 08.055 N, 002 45.463 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Dit gedenkteken werd gemaakt door Pieter Braecke. Het stelt een vrouw voor die, boven op een zuil, afgewend van de vijand, de Belgische kroon beschermend in de handen houdt. De vier figuren rond het gedenkteken verbeelden de weerstand voorgesteld door een blinde, een gekwetste, een zieke en een weerbare soldaat.
Extra info
Technische beschrijving : Op een cirkelvormig verhoog bestaande uit drie treden en een bloemperk staat een hoge trapeziumvormige sokkel, met op de top het beeld van een vrouw. De sokkel heeft op de zijden een soort steunberen, die naar boven toe versmallen en ze dragen elk een monolithisch beeld geplaatst achter een rechthoekige steen. Zij stellen vier gelauwerde soldaten voor: een gekwetste, een blinde, één met decoraties en één met een leeuw. Ze rijzen als het ware op uit de gebeeldhouwd de korenhalmen. Tussen de beelden op de hoeken van de sokkel zijn vooruitstekende gedenkplaten aangebracht. Op de top staat een vrouw op drie symbolische vuurmonden; zij is gehuld in een kapmantel, houdt het hoofd afgewend, daarbij een S-vormige beweging makend; in de handen houdt ze met een beschermend gebaar de Belgische kroon. Volledig uitgevoerd in hardsteen. Op de stenen voor de beelden staan afwisselend "Yser 1914-1918", "IJzer 1914-1918" en eenmaal "14-1918". Op de gedenkplaten van de sokkel staat telkens het Belgische wapenschild met bijstukken uitgehouwen en van links naar rechts de volgende teksten: "Union-Force", "Belgium"; "Union-Force", "Belgique"; "Eendracht-Macht", "België" en eenmaal staat de portretbuste van de prins de Merode afgebeeld met de volgende tekst: "Erigé - par Ligue Nationale Souvenir", "Voorzitter Prins Merode", "Président Prince de Merode", twee kruisen, "Opgericht door Herinnerings Nationale Bond -1930-". Op elk der blokken van de sokkel zijn er twee rijen V's uitgehouwen. Op de kanonlopen onder het beeld: "France", "België", "Engeland". H. 1149 cm x diameter 1005 cm Uitvoering: Pieter Braecke (beeldhouwer) (gesigneerd) Het monument werd onthuld op 26 oktober 1930 in aanwezigheid van minister Ch. De Broqueville. Oorspronkelijk was er in de kroon die door de centrale figuur wordt gedragen, een elektrische lamp die van het beeld een baken wilde maken. De opdrachtgever was de Nationale Bond van het Aandenken aan de Belgische soldaten in IJzerslag gesneuveld. (Bron : JABOBS M., "Zij, die vielen als helden", Brugge, 1996, 2 delen - Uitgave Provincie West-Vlaanderen)
Gerelateerde links
Andere items in Nieuwpoort