Merkem in de kijker - Een nostalgische terugblik
Siegfried Debaeke, Jürgen Lermytte
Merkem in de kijker - Een nostalgische terugblik
Dit rijk geïllustreerde (180 foto's !) boek toont drie totaal verschillende gezichten van Merkem.

Negentig jaar geleden was Merkem een schilderachtig dorp. Zeven molens maalden het graan voor het dagdagelijks brood. Jongemannen konden zich met een laag nummer voor twee jaar het leger inloten. De bierkarren van de plaatselijke brouwerijen dokkerden over de kasseistraten en bevoorraadden de talrijke café's. Zelfs het gemeentehuis was in een estaminet ondergebracht.

De baron was burgemeester, volksvertegenwoordiger en weldoener van het brandweerkorps en de toneelgilde.

Tachtig jaar geleden sloopte het oorlogsgeweld te Merkem alle huizen. Aanvankelijk had men her en der in het dorp vluchtelingen geherbergd. Maar tenslotte, in alle ontreddering, moest iedereen op de vlucht. Weg van de oorlogsfurie. Merkem werd een spookdorp, en in 1917 werd het platgebombardeerd.

Zeventig jaar geleden was Merkem zo goed als herboren. Een prachtig voorbeeld van durf en ondernemingsgeest, zoals in die jaren in de Westhoek heerste. De barakken, die jaren als noodwoningen gediend hadden, verdwenen. Het dorp kreeg z'n marktplein en een heus gemeentehuis. Het dorp herrees en er werd een nieuw bestaan rond de vruchten der aarde opgebouwd.

Technische gegevens:
  • 18,95 EURO
  • 160 blz., 25 x 18 cm, 180 foto's
  • Paperback
  • Auteurs: Siegfried Debaeke en Jürgen Lermytte
  • Uitgeverij De Klaproos
  • Dit boek is niet meer verkrijgbaar (01/02/2007).

Gepubliceerd 14/04/2000.