Opgravingen I.A.P. - High Command Redoubt
Praktische info
Situering
Ten noordoosten van de Moortelweg, vlakbij Hindenburg Farm (hoeve Debaillie)
Boezinge, Ieper
Algemene info
Inleiding: De tweede zone die door middel van proefsleuven onderzocht werd, is een perceel gelegen ten noordoosten van de Moortelweg, vlakbij Hindenburg Farm (hoeve Debaillie), langsheen de Mauser Ridge (Duitse frontlijn). Deze plaats werd door Edmund Blunden in zijn "Undertones of War" omschreven als een belangrijke Duitse observatiepost. Er stonden hier tientallen kleine rechthoekige pillboxes, waarvan er slechts een exemplaar is bewaard gebleven vlakbij de hoeve. De eigenaar de heer Filip Debaillie gaf toelating om het terrein te evalueren door het aanleggen van twee proefsleuven haaks op het geplande tracé (sleuven 4-5). Sporen en structuren: Het westelijke gedeelte van de beide sleuven leverde niets meer op dan een tapijt van verschillende kleine en grote granaatinslagen afkomstig van geallieerd geschut. In de richting van Hindenburg Farm werden verschillende houten structuren onderzocht. In sleuf 4 werden vier rechthoekige tot vierkante houten platformen geconcentreerd bij elkaar aangetroffen. Deze waren geconstrueerd met zware dennenhouten planken bevestigd op dwarsliggers. Dergelijke structuren worden geïnterpreteerd als opstellingen voor machinegeweren of mortieren. Een van deze platformen stond in verbinding met een zeer zwaar uitgebouwde loopgraaf, waarbij houten planken geplaatst waren op een soort van A-frames. Onder de loopplanken tussen de A-frames liep een grote ijzeren buis (diameter 40cm) samengesteld uit over elkaar geschoven rondgewalste platen. Wat de functie van deze buis was, blijft onduidelijk. Via enkele proefsonderingen tussen de twee sleuven in kon het traject van de buis bepaald worden. Opvallend is wel dat de buis verder loopt in de richting van een depressie wat verderop in het veld gelegen. (Deep Dug-out?). In de loopgraafstructuur werd een dump van achtergelaten steelgranaten aangetroffen. Een tweede loopgraafsegment kon bestudeerd worden. Op de bodem bevonden zich houten planken tegen elkaar gelegd als loopniveau. De wanden waren versterkt met gevlochten takken tussen vertikale posten. Op het einde van de sleuf wijst een grote concentratie aan betonbrokken en -puin op de aanwezigheid van de pillboxes. De belangrijkste structuur in sleuf 5 is een grote houten structuur bestaande uit zware houten planken geplaatst op een samenstel van rondhouten. Mogelijk hebben we hier te maken met een transportweg of een geschutsopstelling. Studie van luchtfoto's en archiefmateriaal zullen hopelijk meer duiding brengen omtrent deze toch wel merkwaardige structuren. Op het einde kwamen opnieuw de overblijfselen van de betonnen concrete shelters aan het licht. Vondsten: Opvallend is de afwezigheid van vondsten, met uitzondering van een Duitse Mauserbajonet die overigens zeer goed bewaard was. (Informatie: Pedro Pype)
Gerelateerde links