Essex Farm Cemetery
  • Een zicht op Essex Farm Cemetery.
  • Een zicht op de begraafplaats van bij de gedenkzuil voor de 49th West Riding division.
  • "Known to be buried in this cemetery 'A' "
  • "Known to be buried in this cemetery 'B' "
  • Duitse grafsteen
  • Joods graf
Praktische info
Situering
Diksmuidseweg, rechts voorbij de Noorderring, richting Boezinge
Boezinge, Ieper
Grondplan-luchtfoto
Coördinaten
GPS-Referentie R5555 - Essex Farm Cemetery
DMSX N 50°52'14.6'' - E002°52'23.7''
DMX N 50°52.244' - E002°52.395'
D N 50.870730° - E002.873247°
UTM 31U E 491081 N 5635457
GOOGLE EARTH 50 52.244 N, 002 52.395 E
Kaarten
• Mapquest
Algemene info
Bijna halfweg de weg van Ieper naar Boezinge stond een boerderij met de naam Essex Farm. Op deze plaats lag de Britse frontlijn meerdere kilometers ten oosten van het kanaal. Het veld ten zuiden van de boerderij werd als verbandplaats gebruikt in april 1915. Dit bleef zo tot augustus 1917. De bijzettingen werden min of meer willekeurig verricht, zonder een vast plan. Daardoor zijn de meeste doden van de divisies door mekaar begraven. Uitzondering daarop vormen de 49th (West Riding) Division die haar doden van 1915 in Plot I begroeven en de 38th (Welsh) Division die in het najaar 1916 Plot III gebruikte.

Er worden nu 1199 commonwealthdoden herdacht. Daarvan zijn er ruim 100 niet-geïdentificeerden. 19 militairen uit het Verenigd Koninkrijk kregen een 'special memorial' "Known/Believed to be buried in this cemetery". De begraafplaats heeft een oppervlakte van 6032 m² en is gedeeltelijk aan de zuid- en oostzijd met een ruwstenen muur afgesloten. Het monument voor de 49th Division staat vlak achter de begraafplaats op de kanaalberm. Naast de begraafplaats bevindt zicht de John McCrae-site.

Bijzettingen (Commonwealth War Graves Commission):
  • Verenigd Koninkrijk: 1107
  • Niet-identificeerbaar: 83
  • Totaal Commonwealth: 1199
  • Andere nationaliteiten: 5
Gerelateerde links