Ook Wales herdenkt de 3e Slag bij Ieper - Langemark - 28/03/2017
Historie

Op maandag 31 juli 2017 zal het 100 jaar geleden zijn dat ter hoogte van de gehuchten Pilkem en Hagebos de  eerste dag van  één van de bloedigste en meest uitputtende veldslagen van de Eerste Wereldoorlog, namelijk de slag om Passendale, plaats vond.  Weken vooraf werden de Duitse stellingen gebombardeerd, in de hoop in een snelle beweging de steden Roeselare en Torhout, in te nemen, de havensteden Oostende en Brugge te  bevrijden en het Kanaal en de Noordzee te kunnen vrijwaren van de Duitse onderzeeërs, die een geseling waren voor de aanvoer van troepen en bevoorrading van de Britse troepen.

Een massale Britse troepenopbouw, zware artilleriebeschietingen en nieuwe Duitse inzichten in verdediging zouden bepalend worden voor het relatief beperkte resultaat van het offensief.  Vanaf de eerste dag van de aanval bleven de resultaten onder de verwachtingen, vooral in het zuidelijke deel van de Ieperboog. In het vlakkere noorden werden daarentegen  wel behoorlijke resultaten bereikt, vooral op het grondgebied van Langemark.  Zo slaagde de 38e Welshe Divisie er in om in één dag op te rukken van  het kanaal bij Boezinge  tot  aan de Steenbeek, een indrukwekkende prestatie voor een eenheid die vooral samengesteld was uit vrijwilligers en dienstplichtigen.  Drie Welshmen wonnen die dag het Victoria Cross, een uitzonderlijk hoge onderscheiding voor moed: één vocht  met de Guards Division, twee met de 38e Welshe Divisie.

De verliezen waren echter zwaar. Eén van de opvallende slachtoffers was de dichter Hedd Wyn, pseudoniem van soldaat Ellis Evans . Hij viel bij de wijk Hagebos en werd begraven werd op Artillery Wood Cemetery (Boezinge), niet ver van de Ierse dichter Francis Ledwidge, die eveneens op 31 juli omkwam. 

Op initiatief van een Langemarkse werkgroep gaven deze gebeurtenissen in 2014 aanleiding tot de oprichting van het Welsh National Memorial, het laatste nationaal monument dat aan het voormalig front opgericht werd. Het project zette Langemark- Poelkapelle nog sterker op de kaart als één van de belangrijkste WO1-frontgemeentes 

Het project maakte een dusdanige indruk op de bevolking en regering van Wales, dat besloten werd om de nationale herdenking van de Grote Oorlog  op deze plaats te organiseren, exact op de honderdste verjaardag van de gebeurtenissen. In de aanloop naar de hoofdplechtigheid, die ‘s namiddags doorgaat,  worden ook een vroeg-ochtendceremonie en een herdenking voor de dichters Hedd Wyn en Francis Ledwidge georganiseerd.

Praktisch

Om redenen van organisatie en veiligheid is voorafgaande registratie voor de nationale plechtigheid verplicht. De dag zelf dient elke deelnemer in het bezit te zijn van de identiteitskaart en ruim vooraf aan te komen.

De periode van inschrijving loopt tot 30 april 2017 en gebeurt bij voorkeur digitaal via de website van de gemeente Langemark-Poelkapelle; Via het E-loket kan ingeschreven worden  voor de namiddagplechtigheid.

Wie niet in de mogelijkheid verkeert om via internet in te schrijven kan zich persoonlijk wenden tot de Dienst Toerisme van Langemark- Poelkapelle, Kasteelstraat 1 (057.49.09.41)  of via Marc Decaestecker, Café De Sportman, Boezingestraat 115.

Programma

Het programma voor 31 juli 2017 ziet er als volgt uit :
  • 5.30: Dawn service  “Passchendaele Zero Hour”( Hagebos) (registratie niet noodzakelijk)
  • 10.00: herdenkingsplechtigheid voor de dichters Hedd Wyn en Francis Ledwidge (Artillery Wood Cemetery, Poezelstraat, Boezinge) (registratie niet noodzakelijk)
  • 16.00: Nationale herdenkingsplechtigheid Wales  (Hagebos) (registratie voor 30 april verplicht).
De Dawn Service…  begint  om 05.30 :twintig minuten voor het aanvangsuur van de Derde Slag om Ieper/ Passchendaele anno 1917. Twintig minuten later zal het exacte startmoment (05.50 uur)  op een uitzonderlijke en passende manier gemarkeerd worden.

Om 10.00u vindt er een plechtigheid plaats op Artillery Wood Cemetery, Boezinge. Op deze begraafplaats liggen de dichters Francis Ledwidge en Hedd Wyn begraven. Beide lieten het leven  op 31 juli 1917. Ter nagedachtenis van deze twee dichters wordt een herdenkingsmoment voorzien in de voormiddag op de begraafplaats.

Om 16.00u organiseert de Welshe regering dan een grote plechtigheid aan het Welsh National Memorial Park.  Voor deze plechtigheid is het van noodzaak, om veiligheidsredenen, zich vooraf in te schrijven. Dit kan nog tot 30 april 2017 op de website van de gemeente Langemark-Poelkapelle. Ga naar www.langemark-poelkapelle.be en dan via E-loket vind je het nodige inschrijvingsformulier.

Inschrijven is verplicht. Wie niet ingeschreven is, zal omwille van veiligheidsredenen niet meer worden toegelaten op de dag zelf.  Pagina aangemaakt door Westhoek.be.