Bezoek militaire begrafplaats De Panne - De Panne - 03/06/2017
Op zaterdag 3 juni 2017 organiseerde de Dienst Cultuur van De Panne met Geert Vanthuyne aan het hoofd, een gegidste rondleiding op de Belgische militaire begraafplaats  van De Panne.

IMG_2837

IMG_2838

Gids Dhaene maakte ons attent op een aantal merkwaardigheden waar je als individuele bezoeker niet op let. Zo kreeg militair Rolin een grotere plaat op zijn grafsteen.

IMG_2839

Hier en daar, niet veel, staat nog een heldenhulde zerkje.

IMG_2842

IMG_2843

Er liggen enkele vrouwen begraven. Eén daarvan is verpleegster Margareta Verwilghen die pas in 1919, dus na de oorlog, overleed.

IMG_2844

Er liggen 36 Franse militairen begraven in een massagraf waarvan er 32 bekend zijn en 4 onbekend.

IMG_2846

Er werd zelfs gedacht aan reservegraven voor ingeval er ergens nog een gesneuvelde militair gevonden wordt.

IMG_2848

Het was een boeiende rondleiding die door een prima gids gegeven werd. De rondleiding werd, zoals gebruikelijk na een begrafenis, en met toestemming van de burgemeester, afgesloten met een borrel.
 
breedbeeld

  Pagina aangemaakt door Paul Beerens.