82e Nationale Hulde aan Z.M. Koning Albert I en de Helden van de Ijzer - Nieuwpoort - 06/08/2017
Onder het motto 'De Grote Oorlog mag nooit vergeten worden' bracht Nieuwpoort zondag 06 augustus voor de 82ste keer hulde aan Z.M. Koning Albert I en de Helden van de IJzer.

Optocht naar het Albert-I-monument

DSC02509 (500 x 375)

Ruim 260 vaandeldragers uit binnen- en buitenland 

DSC02553 (500 x 281)

Aankomst van de vertegenwoordiger van de Koning

DSC02639 (500 x 375)

Parade van de vaandels

DSC02647 (500 x 281)

DSC_0072 (500 x 331)

DSC02652 (500 x 375)

DSC02654 (500 x 375)

DSC02682 (500 x 375)

Field Marshal Haig's Own Pipes & Drums sluiten het defilé af

DSC02685 (500 x 281)

DSC_0098 (500 x 331)

DSC_0115 (500 x 331)

De vertegenwoordiger van de Koning krijgt uiteraard een ereplaats

DSC_6046 (500 x 332)

Moderator van de herdenking

DSC02780 (500 x 375)

Bezinningsmoment door E.H Viane

DSC_0052 (500 x 331)

Zegening van de vaandels en de vaandeldragers

DSC_0106 (500 x 331)

Toespraak door Lore Alleman in naam van het huisvandeMens Diksmuide:
 “Van de georganiseerde vrijzinnigheid zijn er in de Eerste Wereldoorlog nauwelijks sporen terug te vinden. Maar, er zijn wel verhalen bekend van individuele mensen die vanuit hun vrijzinnig humanistische overtuiging acties ondernomen hebben om het leed van de oorlog enigszins te verlichten. In hun denken en handelen lieten zij zich leiden door waarden als gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid, vrijheid en solidariteit. Waarden die nauw verbonden zijn met het vrijzinnig humanistisch gedachtegoed, en die tegelijk universeel zijn.”

“We zijn blij dat deze herdenking ruimte geeft aan alle levensbeschouwingen, waaronder ook de niet-confessionele. Dit gebaar opent de weg naar verdraagzaamheid, een voorbeeld van hoe het er in de hele samenleving aan toe zou moeten gaan.”

“deMens.nu, de overkoepelende organisatie van alle vrijzinnige verenigingen in Vlaanderen en Brussel, pleit voor solidariteit en verdraagzaamheid tussen mensen. In deze geglobaliseerde wereld is samenleven pas mogelijk als het eigen grote gelijk opzij gezet wordt. Wie oprecht de hand uitsteekt naar alle mensen, blank of gekleurd, man of vrouw, gelovig of ongelovig, rijk of arm, geeft ruimte aan een wereld zonder geweld, discriminatie of oorlog. Iedere mens moet de vrijheid hebben om het leven te leiden dat hij of zij verkiest.”

“Maar, natuurlijk is er geen vrijheid zonder verantwoordelijkheid. Vrijheid en verantwoordelijkheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

“In onze huidige tijd zit net daar een grote uitdaging. Om de haverklap worden we geconfronteerd met nieuw geweld, soms ver weg, soms akelig dichtbij. De veelheid van aanslagen dreigt ons immuun te maken voor terreur. Maar, als onschuldige mensen aangevallen worden, dan mogen wij niet de andere kant opkijken. Geweld mag niet getolereerd worden. Het is onze verantwoordelijkheid om een duidelijk en krachtig signaal te geven: neen tegen geweld.”

“De geschiedenis heeft ons immers geleerd dat geweld geen oplossingen biedt, integendeel. De Eerste Wereldoorlog liet diepe littekens na in de Westhoek, littekens die na zoveel jaar nog steeds zichtbaar zijn. We mogen de gruwel en de slachtoffers van de oorlog niet vergeten. Onze gedachten moeten blijven uitgaan naar alle mensen die vroeger- en ook vandaag- gebukt gaan onder geweld.”

“Oorlog en geweld is helaas van alle tijden en van alle mensen. Als vrijzinnig humanist wil ik toch pleiten voor een wereld waar Rechten van de Mens gerespecteerd worden, waar iedereen vrij is om

te denken en handelen volgens eigen overtuigingen, met respect voor een ander. We hebben nog een hele weg af te leggen. Het is een pad dat we stap voor stap zullen moeten bewandelen. Maar het zijn vaak de moeilijk bewandelbare paden die leiden tot mooie bestemmingen.”


DSC02767 (375 x 500)

Boodschap van de jeugd: het voorlezen van een brief, geschreven op 20 februari 1934 door een 12-jarige jongen, aan Koningin Elisabeth nav het overlijden van Koning Albert I

DSC02787 (375 x 500)

Muzikaal intermezzo

DSC02800 (500 x 375)

Historische evocatie door acteur Onno Van Gelder Jr, waardoor Koning Albert I opnieuw tot leven kwam

DSC02805 (375 x 500)

DSC_0132 (500 x 331)

DSC02817 (375 x 500)

Toespraak door Mr Vladimir Mortier, Nationaal ondervoorzitter van het Koninklijk Verbond Veteranen en Sympathisanten Koning Albert I

DSC02853 (500 x 375)

DSC02860 (500 x 375)

Aankomst van het Bataljon Artillerie

DSC_0157 (500 x 331)

Toespraak door Mr Geert Vanden Broucke, burgemeester van Nieuwpoort

DSC02874 (375 x 500)

Neerlegging van heel veel kransen:
Voor de Koning

DSC_0164 (500 x 331)

DSC_0171 (500 x 331)

Voor Groot-Brittannië: Ambassadeur Alison Rose

DSC02899 (375 x 500)

Voor de Regering: Luitenant-generaal Jean-Paul Claeys

DSC02905 (500 x 375)

Voor de minister van Defensie: Lt-Kolonel Christophe Onraet, provinciecommandant

DSC_0189 (500 x 331)

Voor Frankrijk: mevrouw Sybille Mert

DSC02914 (500 x 375)

Voor de Senaat: senator Paul Van den Driessche

DSC02918 (500 x 375)

Voor de Kamer van Volksvertegnwoordigers: volksvertegenwoordiger Koen Degroot

DSC_0199 (500 x 331)

Voor de provincie West-Vlaanderen

DSC02925 (500 x 375)

Commissaris-Generaal voor de Herdenking WOI Paul Breyne

DSC02927 (500 x 375)

... en nog vele anderen

DSC02962 (500 x 375)

laatste in de lange rij, voor de Stad Nieuwpoort, de burgemeester Geert Vanden Broucke

DSC03147 (500 x 375)

De Europese Hymne weerklonk

DSC_0239 (331 x 500)

en bloemblaadjes dwarrelden naar beneden

DSC03159 (375 x 500)

Het Belgische Volkslied, gebracht door professor-musicus Leon-Bernard Giot

DSC_6154 (500 x 332)

DSC03173 (500 x 375)

Afscheid van de vertegenwoordiger van de Koning

DSC_0247 (500 x 331)

DSC03185 (500 x 375)

Hiermee kwam een einde aan het eerste deel van deze herdenking

DSC03463 (375 x 500)

De plechtigheid ging verder aan het Brits Gedenkteken

DSC03197 (500 x 375)

DSC03213 (500 x 375)

Moderator van het vervolg van deze herdenking

DSC03216 (375 x 500)

Toespraak door Ambassadeur voor Groot-Brittannië, Alison Rose

DSC03231 (375 x 500)

Kranslegging:
Voor Groot-Brittannië, Ambassadeur Alison Rose

DSC03239 (375 x 500)

Voor de Field Marshal Haig’s Own Pipes & Drums

DSC03247 (375 x 500)

Voor de Britsh Torch of Remembrance

DSC03252 (375 x 500)

Voor de Royal Canadian Legion, Mr Kristof Jacobs

DSC03255 (375 x 500)

Voor de Legion Scotland Paaschendaele & District Branch

DSC03258 (500 x 375)

Voor KVVSKA1

DSC03264 (500 x 375)

Voor de Stad Nieuwpoort, Burgemeester Geert Vanden Broucke

DSC03267 (375 x 500)

Act of Remembrance

DSC03279 (375 x 500)

De hymne

DSC03285 (500 x 375)

EInde van de plechtigheid aan het Britse Gedenkteken

DSC03277 (500 x 375)

In stoet naar het Franse monument: 81° Division d'Infanterie Territoriale

Ook hier is er een bloemlegging
Voor de Franse Ambassade, Mevr. Sybille Mert
 
DSC_0297 (500 x 331)

Voor Groot-Brittannië, Ambassadeur Alison Rose

DSC_0303 (331 x 500)

Voor KVVSKA1

DSC_0308 (500 x 331)

Voor Souvenir Français West-Vlaanderen, Mevr. Nadine Lamote voorzitter en Mr. Erwin Pelgrim afgevaarde Kust, Veurne en Alveringem

DSC_0309 (500 x 331)

Voor Amicale des Anciens Zouaves du Nord Pas de Calais, Mr. Michel Denis samen met een oudstrijder 81e DIT

DSC_0319 (500 x 331)

Voor souvenir Français Roeselare, Mevr. Gudrun Vanheule secretaris en Mr Franky Degroote, ondervoorzitter 

DSC03342 (375 x 500)

Voor de stad Nieuwpoort, Burgemeester Geert Vanden Broucke

DSC03349 (375 x 500)

Aux morts

DSC_0324 (500 x 331)

Nationale hymne

DSC_0329 (500 x 331)

DSC_0341 (500 x 331)

DSC03354 (500 x 375)

De Franse delegatie

DSC03452 (500 x 281)

Op weg naar het Ijzergedenkteken
 
DSC_0344 (500 x 331)

Fanfare Houthemnare Blyft Te Gaere

DSC_0373 (500 x 331)

Het onthullen van het infobord ivm de recente restauratie
 
DSC03395 (500 x 375)

DSC03398 (375 x 500)

Enkele elementen van het gerestaureerde monument

DSC_0258 (500 x 331)

DSC_0260 (500 x 331)

DSC_0267 (500 x 331)

DSC_0378 (500 x 331)

Toespraak door Mr. Leon De Turck

DSC03407 (500 x 375)

DSC_0395 (500 x 331)

Het plaatsen van de herdenkingsvlam

DSC_0397 (500 x 331)

Bloemenhulde
Voor KVVSKA1

DSC_0404 (500 x 331)

Voor het Ijzerfront van België

DSC03421 (500 x 375)

Voor de Nationale Strijdersbond van België, FNC ondervoorzitter Mr. Leon De Turck
 
DSC_0408 (500 x 331)

Voor de stad Nieuwpoort, Burgemeester Geert Vanden Broucke

DSC_0410 (500 x 331)

Met de Nationale Hymne werd deze herdenking afgesloten

DSC03430 (500 x 375)

Pagina aangemaakt door IDG en Filip Van Loo