50e erfgoedhalte en inhuldiging Guynemermonument - Poelkapelle - 26/08/2017
Op zaterdag 26 augustus 2017 om 17.00 uur werd in Poelkapelle de 50ste erfgoedhalte en het gerenoveerde Guynemer monument ingehuldigd.

Het monument werd volledig gerestaureerd naar aanleiding van de 100e verjaardag van het verdwijnen van de Franse piloot Georges Guynemer. Hij verdween boven Poelkapelle op 11 september 1917.

DSC_3016

DSC_3017

DSC_3018

De 50e erfgoedhalte staat voor het oude gemeentehuis.

DSC_3019

Het Guynemerkliekske zorgde voor de muziek.

DSC_3020

DSC_3021

DSC_3022

Kort toneeltje met de burgemeester en pastoor die de onthulling van het monument in 1923 becommentarieerden.

DSC_3023

DSC_3025

DSC_3026

DSC_3027

DSC_3029

DSC_3031

DSC_3032

DSC_3033

DSC_3034

Toespraak door schepen Marleen Soete.

DSC_3036

Hieronder de tekst van haar toespraak:

"Geachte genodigden, beste inwoners en sympathisanten,

Ik heet jullie van harte welkom bij de inhuldiging van deze erfgoedhalte die de gemeente Langemark-Poelkapelle samen met CO7 gerealiseerd heeft. CO7 staat voor CultuurOverleg tussen 7 gemeenten, het intergemeentelijke samenwerkingsverband voor cultuur en erfgoed in de Zuidelijke Westhoek.

Stilstaan bij erfgoed. Dat is de kern van de erfgoedhalte. Het is een tijdelijke openluchttentoonstelling die voorbijgangers wil verrassen en prikkelen over het verleden van het dorp. We hebben vandaag een jubileum te vieren, want dit is al de 50ste erfgoedhalte die in de CO7-regio geplaatst wordt, de 5de in Langemark-Poelkapelle.

Zeven jaar geleden werd een erfgoedhalte geplaatst in Bikschote bij de feestelijke opening van de Beeuwsaertmolen. In 2011 was de Madonna aan de beurt met een halte n.a.v. het 75-jarig bestaan van de parochie. In 2012 stond er een erfgoedhalte in Langemark vanwege de 30ste Bakelandtfeesten. De vierde erfgoedhalte in Langemark-Poelkapelle stond in 2015 aan het gemeentehuis ter gelegenheid van de voorstelling van de publicatie van Georges Vandromme over 200 jaar burgemeesters.

Alle teksten en beelden van de voorbije erfgoedhaltes kan je trouwens nog bekijken op de website erfgoedhaltes.be. Ga gerust eens een kijkje nemen en ontdek het collectief geheugen van de Zuidelijke Westhoek.

In de erfgoedhalte kan je verschillende soorten erfgoed ontdekken. Je kan er o.a. een afbeelding zien uit De Poperinghenaar van 1 juli 1923 over de inhuldiging van het Guynemermonument. Dankzij het project ‘Historische Kranten’ van CO7 kunnen we deze info makkelijk terug raadplegen. Er werden reeds meer dan 170.000 pagina's broos krantenpapier gedigitaliseerd. Je kan ze online lezen op de website westhoekverbeeldt.be.
‘WESTHOEK verbeeldt’ is een regionale beeldbank met bedreigd particulier beeldmateriaal over en in de Westhoek.  Er staan momenteel meer dan 55.000 beelden online, dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

Er staat ook een QR-code op de erfgoedhalte. Wanneer deze ingescand wordt met een smartphone, kan je op ‘WESTHOEK verbeeldt’ nog meer oude beelden van Poelkapelle bekijken. Over Poelkapelle staan er momenteel 3.374 online.

De erfgoedhalte biedt informatie over Georges Guynemer en het monument. Daarnaast wordt op de voorzijde van de erfgoedhalte ook toelichting gegeven over de voormalige Duitse begraafplaats in Poelkapelle, waar 785 gesneuvelden werden begraven. Deze was gesitueerd op het huidige speelplein. Andere thema’s die aan bod komen in de erfgoedhalte zijn: de strijd van Poelkapelle als zelfstandige gemeente, café De Zwaan en de tramlijn.

CO7 brengt het lokaal erfgoed van de Zuidelijke Westhoek op allerhande manieren in beeld. Noteer alvast zondag 10 september in jullie agenda voor een nieuwe editie van Open Monumentendag met 23 activiteiten in onze regio. Hier in Poelkapelle geeft de aannemer van het gerenoveerde Guynemermonument uitleg over hoe deze renovatie werd aangepakt. Die dag kan je met de architect ook een rondleiding volgen op de in 2015 gerestaureerde Duitse Militaire Begraafplaats in Langemark. Uitzonderlijk zijn op die dag ook de voormalige olieslagerij in Langemark te bezoeken in het bijzijn van de eigenaars alsook de Panzerturm bij Madonna.

Graag nodig ik jullie ook uit op de Guynemerherdenking op 11 september 2017 hier om 15u aan het Guynemermonument. Op zondag 1 oktober staat het derde Klapzvertelfestival in het teken van bier en cafés: 11 vertellers, 11 locaties. Vertellers palmen deze keer bestaande en verdwenen cafés in van Langemark. Uiteraard geen café zonder bier, dus kan je op verschillende locaties proeven van heerlijke biertjes en luisteren naar vertellingen.De avond voordien is er zelfs een heuse BIERQUIZ. En in het weekend van 6 -8 oktober wordt de slag om Poelkapelle herdacht. Bijzonder aan deze slag was de inzet van tanks. Op 8 oktober wordt een wandeltocht georganiseerd van Sint-Juliaan naar Poelkapelle, waarbij een replica van de MARK IV tank de rit overdoet. Onderweg wordt er stil gestaan bij verschillende aspecten van die slag. De verhalen van de Slag om Poelkapelle worden gebracht in woord en beeld.

Namens het gemeentebestuur van Langemark-Poelkapelle dank ik CO7, het team Ontspannen, de medewerkers van ‘LANGEMARK-POELKAPELLE verbeeldt’, Poelcapelle2017, het Guynemercomité en de Technische Dienst van Ieper voor de realisatie van deze erfgoedhalte. De erfgoedhalte blijft tot begin 2018 staan hier in Poelkapelle. Neem vandaag of de komende weken en maanden gerust even de tijd om ze volledig te ontdekken.

En dan zullen we nu het doek eraf halen…
 
En dan volgen we nu het Guynemerkliekske naar het gerestaureerde Guynemermonument."

DSC_3037

Veel volk in Poelkapelle.

DSC_3038

DSC_3039

Onthulling van de erfgoedhalte.

DSC_3040

DSC_3041

DSC_3042

DSC_3043

Op de ene kant aandacht voor Georges Guynemer en de voormalige Duitse begraafplaats.

DSC_3044

DSC_3045

DSC_3046

Aan de andere kant: de strijd van Poelkapelle als zelfstandige gemeente, café De Zwaan en de tramlijn.

DSC_3048

DSC_3049

Op naar het monument voor de inhuldiging van het gerestaureerde monument. Daar tegenover staat ook nog café De Zwaan dat binnenkort verdwijnt.

DSC_3050

DSC_3051

DSC_3052

DSC_3053

DSC_3054

DSC_3055

Toespraak door schepen Lieven Vanbelleghem.

DSC_3056

Hieronder de tekst van zijn toespraak:

"Beste aanwezigen,
 
Als gemeentebestuur zijn we heel tevreden dat we tegen de Centenaire kunnen pronken met een gerestaureerd Guynemermonument. Dit nadat het monument een enkele maanden afgescheiden werd voor de publieke belangstelling dmv een in het wit inkapselde stelling. Dit gebeurde weliswaar niet voor de publieke belangstelling, maar voor de veiligheid en voor het gemak van werken. 

Om tot deze renovatie te komen is toch wel een moeilijke weg afgelegd. Wijzigingen in regelgeving zorgden er voor dat de werken met een paar jaar uitgesteld werden. Toch raakt dit vlug vergeten nu dit toch tijdig afgewerkt kon worden.

Om even te situeren: We startten een 5-tal jaar geleden met een eerste contact bij de dienst Onroerend Erfgoed die alle restauratiedossiers beoordeeld. Om de restauratie vlot te laten verlopen was het eenvoudigste om Monumentenwacht een inspectie te laten uitvoeren en aan de hand daarvan een prijsvraag te doen bij gespecialiseerde steen- en metaalrestaurateurs. Een eerste vragenronde bij een 5-tal restaurateurs leverde geen enkel resultaat op. Er was geen interesse voor een betrekkelijk klein project.

Na overleg met Onroerend Erfgoed mochten we een prijsvraag doen bij restauratiebedrijven. Toen hadden we één offerte en wilden we zo vlug mogelijk starten. Ware het niet dat ondertussen de wetgeving veranderde. Het overheidsgeld was op en er moest via een andere weg een dossier gemaakt worden. Weer uitstel, maar we lieten de moed niet zakken. 

Om de nodige subsidies binnen te halen moest er eerst een beheersplan opgesteld worden door een restauratiearchitect om aan de hand daarvan opnieuw prijsvraag te kunnen doen. Na de noodzakelijke aanbestedingsprocedure konden we vorig jaar Dries Vanhove uit Roesbrugge aanstellen als architect, die trouwens ook de herinrichting van de Duitse Militaire Begraafplaats voor zijn rekening nam. Daarna had de firma Raymakers-Rossen uit Essen ingetekend om de restauratie uit te voeren. Net op tijd om 11 september te halen voor de 100-jarige herdenking van Georges Guynemer. 

Het monument werd tweemaal gereinigd en afgespoeld om de nodige gebreken zichtbaar te maken. Daarna werden alle voegen uitgekapt, werden de nodige letters verwijderd en werd het monument gestabiliseerd. Om hiervan een beeld te geven werden meer dan 300 carbonstaven verdeeld over de voegen van het monument om zo vroegere houten spijlen te vervangen. Dit was noodzakelijk omdat vastgesteld werd dat de ooievaar 3cm heen en weer buigt bij de passage van het zwaar verkeer. Ook de ooievaar werd opnieuw bevestigd, ditmaal met een roestvrije verankering. 

De restauratie zal om en bij de €86.000 gekost hebben waarvan 60% gedragen wordt door de Vlaamse Regering en de andere 40% door ons. Dit wil zeggen dat ons deel een kleine €35.000 bedraagt. Hierbij krijgen normaalgezien ook nog de steun van de Fransen die normaalgezien ook met €10.000 over de boeg komen wat toch wel een mooi gebaar is voor hun Franse held. 

Tot slot zal onze technische dienst in de komende weken nog voegwerken uitvoeren rondom het monument zodat hij opnieuw kan schitteren op de rotonde hier in het centrum van Poelkapelle." 

DSC_3057

DSC_3058

DSC_3059

DSC_3060

DSC_3061

Ook Luc Vanbeselaere, voorzitter van het Guynemercomité, nam het woord. Hij ging dieper in op de historiek van het monument en de komende 100e verjaardag op 11 september 2017.

DSC_3065

DSC_3067

In de jaren '50 werd er aarde vanuit Poelkapelle naar Frankrijk gebracht. Dit schopje kon dan ook wel eens gebruikt geweest zijn.

DSC_3068

DSC_3069

Kinderen en kleinkinderen van de leden van het Guynemercomité schepten aarde in het bakje.

DSC_3070

DSC_3071

DSC_3072

DSC_3073

DSC_3074

DSC_3076

Inhuldiging van het gerestaureerde monument.

DSC_3079

DSC_3080

DSC_3081

DSC_3082

Dan werden de Marseillaise en de Brabançonne gespeeld.

DSC_3083

DSC_3084

DSC_3085

  Pagina aangemaakt door Westhoek.be.