71e Nationale bedevaart naar de graven van de IJzer - Westvleteren - 01/10/2017
De 71ste Nationale bedevaart naar de graven van de IJzer ging door op zondagmorgen 1 oktober 2017 te West-Vleteren. Ondanks het koude weer was er een grote opkomst.

Eucharistieviering in de Sint Martinuskerk te Westvleteren.

DSC02267 (500 x 375)

DSC02272 (500 x 375)

Hoofdaalmoezenier Erwin Vilain, diaken defensie.

DSC02305 (375 x 500)

DSC02314 (500 x 375)

DSC02333 (500 x 375)

Te Velde

DSC02334 (500 x 375)

Bloemlegging aan het Oorlogsmonument door Mr. Tonino Cherlet, Nationale Voorzitter van het IJzerfront voor België.

DSC02386 (375 x 500)

DSC02389 (500 x 375)

DSC02391 (500 x 375)

In stoet ging het naar de Belgisch Militaire Begraafplaats.

Koninklijke Harmonie St.-Cecilia Oost-Vleteren.

DSC02418 (500 x 375)

Luitenant.-Kolonel Christophe Onraet had de eer om de fakkel aan te steken.
 
DSC02441 (375 x 500)
 
Gebed door padre Erwin Vilain.
 
DSC02448 (500 x 375)

Ceremoniemeester Mevr. Nadine Lamote, gaf een een historische duiding:
Hier op deze begraafplaats liggen 1208 soldaten begraven, waaronder 14 met een heldenhuldekruisje. Naast de begraafplaats stond de meisjesschool van West-Vleteren, waar de Belgen in 1915 een medische post installeerden. De volgende jaren werd de begraafplaats met verschillende perken uitgebreid tot het eind van de oorlog. Daarna werden hier nog verschillende graven verzameld uit de frontstreek ten westen van de weg Ieper-Diksmuide, waaronder 135 gesneuvelden die op het kerkhof van West-Vleteren lagen. De Franse gesneuvelden werden na de oorlog gerepatrieerd en ook verschillende Belgische gesneuvelden werden in hun thuisdorp herbegraven.
In de winter van 1914 na de slag aan de IJzer, werd het Belgische leger gereorganiseerd en uitgebreid met rekruten en vrijwilligers. Daardoor kon het zijn frontzone vergroten. Het loste in 1915 de Fransen af tussen Drie Grachten en Steenstrate. Zo werd West-Vleteren dorp een rustkantonnement ('demirepos' in legerjargon) van het Belgische leger.

Vanaf toen was de situatie op Westvleterendorp en rond de Sint-Sixtusabdij verschillend. Het dorp werd Belgisch, maar de abdij bleef Frans tot juni 1915, toen de Fransen door de Britten werden afgelost. Pas in de zomer van 1918, ter voorbereiding van het eindoffensief, werden zowel dorp als abdij Belgische kampementen.

Het Belgische leger richtte in de toenmalige meisjesschool een militair hospitaal in. Dit hospitaal verzorgde zowel gewonden uit de frontzone als zieken uit de lokale kampementen. Vervoerbare ernstige gewonden werden doorgestuurd naar de beter uitgeruste Belgische hospitalen in Proven (Couthof), Hoogstade (Kleppe), De Panne en Adinkerke.

West-Vleteren heeft weinig schade geleden tijdens de oorlog. Het dorp lag net ver genoeg achter de frontlinie om buiten het bereik van het meeste Duitse geschut te blijven. Het werd wel af en toe gebombardeerd, maar zonder veel erg.

Deze begraafplaats is één van de negen Belgische militaire begraafplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog in de Westhoek. De Fransen waren hier al in 1914 begonnen hun doden te begraven. De Belgen namen in 1915 deze begraafplaats over en breidden die verder uit. De eerste graven dateren van juni 1916, de laatste van het eindoffensief. De doden uit 1916 werden vooraan in het linker perk en vooraan in het middenperk begraven, de doden uit 1917 achteraan in het linke perk en het middenperk, de doden uit 1918 in het rechterperk. De slachtoffers van de belangrijke slag bij Merkem van 17 april 1918, onderdeel van de vierde slag bij Ieper, liggen in het rechterperk helemaal achteraan, de gesneuvelden van het eindoffensief vooraan in het rechterperk.  Na de oorlog werd de begraafplaats aangevuld door het overbrengen van de stoffelijke resten van her en der begraven soldaten. Alle graven van de slagvelden ten westen van de weg Ieper-Diksmuide (ook de gebroeders Van Raemdonck) en van burgerlijke kerkhoven werden hier verzameld. Er werden ook soldaten ontgraven die door hun familie naar hun woonplaats werden gerepatrieerd. De Franse graven werden overgebracht naar Frankrijk. Ze lagen oorspronkelijk waar nu de open ruimte bij het kruis is. In 1968 werd een gedeelte van de stoffelijke resten, 123, die op de Belgische militaire begraafplaats van Reninge lagen naar hier overgebracht. Ze werden herbegraven in de vrije plaatsen van de eerdere ontgravingen met als gevolg dat er geen 'systeem' meer zit in de volgorde van de graven.

 
DSC02459 (375 x 500)

Er werd een bloemenhulde gebracht aan de 9 kruisjes, symbolen voor de andere 9 Belgisch Militaire Begraafplaatsen in West-Vlaanderen, door de kinderen van de gemeentelijke basisschool.
De 9 Belgsiche Begraafplaatsen zijn: De Panne, Ramskapelle, Keiem - Diksmuide, Oeren – Alveringem, Hoogstade – Alveringem, Steenkerke – Veurne, Adinkerke, Houthulst en Brugge.

DSC02474 (375 x 500)

DSC02478 (500 x 375)

DSC02490 (500 x 375)

Uitreiking van een ereteken aan de kinderen die een bloemenhulde brachten.

DSC02495 (375 x 500)

DSC02497 (500 x 375)

Toespraak door burgemeester Stephan Mourisse.

DSC02500 (375 x 500)

Toespraak door Mr. Tonino Cherlet, Nationale Voorzitter van het IJzerfront voor België.

DSC02517 (375 x 500)

Bloemenhulde door: 
Burgemeester Stephan Mourisse en Schepen Frans Masson, voor de gemeente Vleteren.

DSC02524 (500 x 375)

Lt. Kolonel Christophe Onraet, militaire commandant voor de provincie West-Vlaanderen.

DSC02528 (375 x 500)

Ere-Kolonel Georges Devos voor de Marinecomponent.

DSC02533 (500 x 375)

In naam van Mevr Jamez voor de Nationale Dynastiebeweging Brussel.

DSC02538 (500 x 375)

Mevr. Frédine Seynaeve voor de Dynastiebeweging Provinciaal Gewest en afdeling Brugge.

DSC02541 (2) (375 x 500)

Mr. Maurice Roose, voorzitter van het Koninklijk Verbond Veteranen Koning Albert I West-Vlaanderen en afdeling Brugge.

DSC02544 (2) (375 x 500)

Mevr. Myriam Claeys – Ruysschaert voor de AMI-FP Vriend West-Vlaanderen.

DSC02551 (375 x 500)

Voorzitter Mr. Ivan Bolle en ondervoorzitter Mr. Roger Vanelslander, namens de Meter en Peters, erebegraafplaats Roeselare. 

DSC02554 (500 x 375)

Nationaal Voorzitter Mr. Tonino Cherlet voor het Nationaal IJzerfront voor België.

DSC02561 (375 x 500)

Last Post en Belgische Hymnen.

DSC02571 (500 x 375)

DSC02573 (375 x 500)

DSC02575 (500 x 375)

DSC02594 (500 x 375)

Terug in optocht naar de Kerk, waar de harmonie nog een laatste deuntje ten gehoren gaf.

DSC02597 (500 x 375)

DSC02628 (500 x 375)

DSC02643 (500 x 281)

Pagina aangemaakt door IDG.