Wapenstilstand in Vleteren - Vleteren - 11/11/2022
Op 11 november 2022 werden de gesneuvelden en de oudstrijders van beide wereldoorlogen in Vleteren herdacht.

Eerst werden er bloemen neergelegd aan het monument der gesneuvelden in Woesten en in Westvleteren. Daarna werd er in Oostvleteren een Heilige Mis opgedragen door E.H. Dominiek Moens.

Naast de Heer Burgemeester Stephan Mourisse  en mevrouw Gerda Goubeir, schepen en voorzitter van BCSD,  nam ook tweede schepen Marnick Lauwers deel aan de plechtigheid.

Onder impuls van schepen Gerda Goubeir  werd de plechtigheid in een nieuw kleedje gestoken. Zo werden er madeliefjes  - symbool voor de Belgische gesneuvelden - uitgedeeld aan de ingang van de Kerk en werd het altaar versierd door de heer José Marchand.

Aan het begin van de mis werd het lied “Heal the world” van Michael Jackson gespeeld. In de eerste lezing werd een gedicht voorgedragen door mevrouw Marleen Lebbe. Tijdens de offerande zongen de zusjes Huyghe live het lied “Imagine” van John Lennon. De leden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia uit Oostvleteren o.l.v. de heer Giovanni Faghel verzorgden het muzikale aspect afgewisseld door de heer Wim Depoorter die de communie op zijn doedelzak begeleidde.
 
Op het einde van de Mis werden de namen van de gesneuvelden en de oudstrijders gepresenteerd in een video gemaakt door de heer Dany Titeca. Er werd speciaal hulde gebracht aan de enige nog overlevende oudstrijder van WO 2 namelijk de heer Michel Doise van Westvleteren die op 2 november 2022 105 jaar werd.

Na de plechtigheid werden de aanwezigen een drankje aangeboden in Café Navaro in Oostvleteren.

In Woesten.

In WestvleterenIn Oostvleteren.
  Pagina aangemaakt door Titeca Dany.