Passende afronding herdenkingsperiode - Nieuwkerke - 09/11/2018
Op vrijdag 9 november 2018 brachten enkele mensen van de Canadese anglicaanse parochie Grace Church on-the-Hill (Toronto) een altaarsteen terug uit de vooroorlogse kerk van Nieuwkerke. De kerkfabriek, de gemeente en vooral ook de Vrije Basisschool maakten er een feestelijke gebeurtenis van. Bij de gelegenheid werd de nodige toelichting gegeven bij de betekenis van Canada, aalmoezeniers en het dorp Nieuwkerke tijdens W.O. I. De altaarsteen wordt voortaan tentoongesteld in de kerk, voorzien van de nodige uitleg.Op 11 november in de vooravond vond een bijzondere afsluitende plechtigheid plaats op Kemmel N°1 French Cemetery aan de Vierstraat/Molenstraat in Kemmel. Te midden het slagveld en met zicht op de Kemmelberg en de Wijtschateboog, passeerde de hele oorlog kort de revue. Getuigenissen van soldaten van overal ter wereld, over hun gruwelijke belevenissen hier 100 jaar geleden. En over de gruwel van elke oorlog, altijd.

Tussenin en aansluitend zorgde het Muziekcentrum Dranouter voor een passend stukje muziek.

De gemeente werkt intussen verder aan de oorlogsherinnering na 2014-2018. Het precieze programma ligt nog niet vast, maar het zal zeker sereen en universeel van aard zijn, in overleg gebeuren met de plaatselijke verenigingen, scholen, enz. en uitgaan van een permanente zorg en ontsluiting van ons uitgebreid oorlogserfgoed. Pagina aangemaakt door Gemeente Heuvelland.