84ste Nationale Hulde aan Z.M. Koning Albert I en de Helden van de IJzer - Nieuwpoort - 04/08/2019
Op zondag 4 augustus 2019 vond om 10 u. de Nationale Hulde aan Z.M. Koning Albert I en de Helden van de IJzer voor de 84e keer plaats aan de voet van het Koning Albert I-monument. 
De Nationale Hulde gebeurt jaarlijks op de eerste zondag van augustus onder het goedkeurend oog van de vertegenwoordiger van de koning. Naast gedelegeerden van de Franse en Britse ambassades waren ook vertegenwoordigers van verschillende bestuurlijke, militaire en vaderlandslievende instanties aanwezig. 
Naast de traditionele toespraken in het teken van hoop en vrede was het vooral uitkijken naar de artistieke evocatie met voordracht van het gedicht ‘Les Terres de l’Yser’ van Patrick Mallory. Het gedicht werd gebracht door ‘La Troupe de 14-18 à l’honneur du Roi’.
Nieuw dit jaar was dat de volledige plechtigheid live op groot scherm werd uitgezonden. Zo kon elke toeschouwer de parade van de vaandeldragers, de aankomst van de vertegenwoordiger van de koning en de bloemenhulde aanschouwen.

Voor deze plechtigheid werden er ook bloemen neergelegd aan het Frans monument ter ere van de Franse Fusliliers Marins en de Zouaven en aan het Gedenkteken Belgische militaire weerstandsorganisatie. Dit laatste monument verwijs wel naar WO2.

Een fotoverslag.

Het Frans monument ter ere van de Franse Fusliliers Marins en de Zouaven

N (8)

N (12)
 
N (13)
 
Het Gedenkteken Belgische militaire weerstandsorganisatie
 
N (34)

Monument Koning Albert I

N (43)

N (46)

Aankomst vertegenwoordiger van de Koning

N (91)

N (95)

Parade vaandels

N (104)

N (118)

N (127)

Field Marshal Haig's Own Pipes & Drums

N (133)

N (143)

Verwelkoming door de moderator van de plechtigheid

N (144)

N (157)

Bezinningsmoment

N (159)

N (169)

N (176)

Boodschap van de jeugd

N (181)

N (186)

Artistieke evocatie

N (187)

N (194)

Toespraak namens het Koninklijk Verbond Veteranen en Sympathisanten Koning Albert I

N (195)

N (206)

N (207)

Toespraak door de heer Geert Vanden Broucke, burgemeester van Nieuwpoort

N (208)

N (214)

Bloemenlegging

N (219)

N (222)

N (226)

N (230)

N (237)

N (256)

N (291)

N (297)

N (314)

Er werden nog veel meer bloemstukken neergelegd. Het laatste bloemstuk was van de burgemeester

N (322)

Europese Hymne en neerdwarrelen van bloemblaadjes

N (327)

Belgisch Volkslied door professor-musicus Leon-Bernard Giot

N (333)

N (341)

N (345)

Nieuport Memorial

Enkele van de bloemen en kransen die neergelegd werden

N (357)

N (362)

N (367)

N (377)

Exhortation

N (390)

N (393)

N (394)

N (396)

N (397)

N (406)

Gedenkzuil 81ste Franse Infanteriedivisie

Ook hier werden bloemen neergelegd. Enkele foto's.

N (415)

N (433)

N (437)

N (441)

N (448)

Ijzergedenkteken

N (471)

Toespraak door de heer Leon De Turck, Nationaal Voorzitter van NSB/FNC

N (482)

N (486)

Aansteken van de vlam

N (488)

N (496)

Medaille voor de burgemeester

N (504)

N (507)

N (512)

N (514)

N (517)

N (522)

Einde plechtigheid

N (526)

Pagina aangemaakt door IDG