Herdenking van de eerste gasaanval - Zuidschote - 24/04/2022
Op zondag 24 april 2022 werd de 107e verjaardag van de eerste gasaanval op 22 april 1915 herdacht.

Er werd gestart met een herdenkingsmis in de Sint-Leonarduskerk van Zuidschote waarna te voet een bloemenhulde werd gebracht aan de diverse monumenten in Zuidschote en Steenstraete.

Hieronder een aantal foto's van deze herdenking.Het gemeentelijk gedenkteken voor de burgerlijke en militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog aan de zijkant van de kerk.Het mannenkoor zong tot slot van de misviering het Belgisch volkslied.Op de begraafplaats rondom de kerk liggen ook enkele Britse en Franse soldaten begraven.Bloemen werden neergelegd aan het gemeentelijk gedenkteken door de schepen Despeghel en Desmadryl. En door de Souvenir Français aan de Franse graven.De Last Post.En de volksliederen van België, Frankrijk en Groot-Brittannië door de Koninklijke Fanfare Sint-Cecilia uit Elverdinge.Na de hulde aan het gemeentelijk gedenteken trok de stoet zich op gang.Ook de schoolkinderen namen deel aan de herdenking.

Het gehucht Lizerne.

Een verzamelaar van trench-art.Vervolgens werden bloemen neergelegd aan de gedenkplaat voor de slachtoffers van de karabinierseenheden tijdens de eerste Duitse aanval. Deze plaat bevindt zich in de Generaal Lotzstraat (tegen de huisgevel huisnr. 15).Hier werden heel wat kransen neergelegd.De Last Post en het Belgische volkslied werden gespeeld.

En dan ging de stoet verder naar het monument voor de Grenadiers en het Verzoeningskruis.Aan het kruispunt van de Lizerne staat ook een demarcatiepaal. En de straat werd vernoemd naar Generaal Gustave Lotz. Hij was in 1915 als 52-jarige kolonel stafadjunct, de bevelhebber van het Regiment Grenadiers dat in april 1915 bij Lizerne en Steenstrate opgesteld was. Bij de Duitse gasaanval vanaf 22 april zette hij zijn regiment oordeelkundig in om de de Duitse vordering te stuiten. Einde 1916 was hij generaal-majoor en bevelhebber van de 16de infanteriebrigade (1ste en 2de Regiment Grenadiers), in 1918 van de 12de Infanteriedivisie (1ste en 2de Grenadiers en 4de Karabiniers). Na de oorlog werd hij luitenant-generaal en bevelhebber van de 3de Legerdivisie.

Hierbij nog een aantal foto's van het vervolg van de plechtigheid.Bloemenhulde aan de obelisk voor het regiment grenadiers en de gasaanval op 22 april 1915.

Daarna volgde een bloemenhulde aan het gedenkteken voor de gesneuvelden van het 3de linieregiment 1915 langs de Diksmuidseweg. En tot slot een uitgebreide bloemenhulde aan het verzoeningskruis, het Franse monument voor de herdenking van de eerste gasaanval.Nadien werd er terug richting Zuidschote gestapt waar de herdenking beëindigd werd.


  Pagina aangemaakt door Westhoek.be / WO1.be - Greatwar.be.