Wandeling Namen in het Landschap - Zillebeke - 02/07/2022
Het Passchendaele Museum te Zonnebeke lanceerde in mei 2022, met steun van de Vlaamse Overheid en Library and Archives Canada, het geoportaal ‘Namen in het Landschap’. Dit online portaal geeft weer waar meer dan 1.400 gesneuvelde Canadezen sneuvelden of vermoedelijk begraven werden. Door persoonlijke en militaire data toe te voegen, wil het museum deze verhalen bewaren en ontsluiten. Iedereen kan hiertoe bijdragen door informatie op het portaal te delen.

Het Passchendaele Museum gaat er al jaren prat op om je het landschap uit te sturen via verschillende wandel- en fietstochten. Ook voor ‘Namen in het Landschap’ ontwikkelden ze wandellussen rond het verhaal van de Canadese mannen, die langs iedere weg, op iedere hoek het leven lieten. Met deze wandelroutes willen ze nog meer de link leggen tussen de historische feiten en het landschap.

Enkele foto's van de wandeling 'Zillebeke' waar we starten aan de kerk van Zillebeke.Een van de vele Canadezen die begraven ligt op een militaire begraafplaats.

Het Canadees gedenkteken op Hill 60.Een van de herdenkingsbomen op de Duitse frontlijn (te herkennen aan de rode kleur).Het landschap waar nog veel soldaten begraven liggen.Larch Wood Cemetery waar 86 Canadese militairen begraven liggen.Klik hier voor de folder van deze wandeling.

  Pagina aangemaakt door IDG.