In Vlaanderens Velden
Jan Huijbrechts
In Vlaanderens Velden
Deze reisgids wijkt lichtjes af van de traditionele gidsen door de West-Vlaamse frontstreek, omdat hij vooral aandacht besteedt aan de Vlaamse agitatie tijdens de Eerste Wereldoorlog aan en achter het front. Tegen hun wil in meegesleurd in een spiraal van blind oorlogsgeweld, vernederingen en repressie, hebben de Vlaamse soldaten aan het IJzerfront, stoïcijns in het aangezicht van de oorlogswaanzin, geschiedenis geschreven en er de eis tot Vlaamse autonomie geconcretiseerd. Nu bijna een eeuw geleden de wereldbrand uitbrak, die als ‘de Grote Oorlog’ in ons collectieve geheugen gebrandmerkt staat, leek het hem dan ook aangewezen om even stil te staan bij deze - te vaak in de officiële geschiedschrijving - vergeten bladzijde… De auteur besteedt trouwens ook aandacht aan de inzet van andere ‘kleine volkeren zonder staat’ zoals de Bretoenen, Ieren, Schotten en Welshmen in Flanders Fields.

Dit boek voert u niet alleen langs vergeten slagvelden, maar brengt u ook uit het leven gegrepen getuigenissen die een realistisch beeld schetsen van ‘hoe het geweest is’. Als je dit boek doorneemt, sta je plots in het verscheurde, versplinterde landschap en voel je de sombere dreiging, de rauwe oorlogsrealiteit en de alles overheersende verwoesting, maar ook de schrijnende onrechtvaardigheid, de onmacht én vooral de wilskracht van de Vlaamse piotten die in het slijk van de IJzergrachten droomden van een vaderland dat het hunne wél kon zijn…

De talrijke, vaak onuitgegeven foto’s uit het rijkgevulde archief van de auteur maken dit boek nog waardevoller.

Technische gegevens:
  • In Vlaanderens velden door Jan Huijbrechts
  • ISBN: 978-90-78898-3-68
  • Pagina's: 191
  • Prijs: € 15
  • Uitgegeven door Uitgeverij Egmont