2014 wordt recordjaar voor Iepers toerisme
25 augustus 2014 - Ieper - Bron: Toerisme Ieper
Twee derden van 2014 zijn voorbij. We kunnen een tussentijdse balans opmaken van het toerisme in Ieper in het eerste jaar van de Eeuwherdenking van de Eerste Wereldoorlog. Alle parameters wijzen op een ongezien recordjaar. Eerste schepen en schepen voor Toerisme en Herdenking Jef Verschoore: “We wisten dat 2014 een topjaar zou worden, maar dat er dergelijke hoge recordaantallen zouden behaald worden had niemand verwacht. De vooruitzichten voor het najaar zijn ook bijzonder goed”.

In Flanders Fields Museum

2013 was al een recordjaar voor het In Flanders Fields Museum met een eindtotaal van bijna 295.000 bezoekers. Ter vergelijking: gemiddeld bezochten per jaar 215.000 bezoekers uit binnen- en buitenland het eerste In Flanders Fields Museum in de periode 1998-2011. Maar 2014 wordt een absoluut recordjaar.

Tegen eind augustus verwachten we een maandtotaal van zeker 50.000 bezoekers. Dat zal het aantal bezoekers in 2014 op ongeveer 322.000 brengen. In vergelijking met vorig jaar is dat een stijging van 72 % en in vergelijking met de periode 1998-2011 zelfs een stijging met 128 %. In de maanden april, mei, juli en wellicht ook augustus mochten we meer dan 50.000 bezoekers verwelkomen. Gezien de vele groepsreservaties voor het najaar vermoeden we dat het eindtotaal ruim boven de 400.000 zal liggen.

Gidsbeurten & dagtrips voor groepen

Andere parameters zijn het aantal gidsbeurten en het aantal gereserveerde dagarrangementen voor groepen. Ook hier bijzonder sterke stijgingen. We vergelijken de periode januari – juli van 2014 met de twee voorgaande jaren. In januari – juli 2012 werden 609 gidsbeurten uitgevoerd. In 2013 steeg dit al naar 1.067 (+ 75%). Van januari t.e.m. juli 2014 werden niet minder dan 2.253 groepen rondgeleid door gidsen. Meer dan een verdubbeling t.o.v. 2013 en zelfs een stijging van bijna 270 % in vergelijking met 2012. De beste maand was mei 2014 met 591 gidsbeurten.

Een nog grotere stijging wordt vastgesteld bij de dagarrangementen. Dit zijn all in pakketten waarbij een volledig dagprogramma met museumbezoeken, gidsbeurten, maaltijden, e.d. gereserveerd wordt via de dienst voor toerisme. We nemen hier alle boekingen tot eind juli (dus deze die al plaatsvonden vóór augustus en deze die gereserveerd zijn voor het najaar). In 2012 werden 83 arrangementen geboekt. In 2013 werd dit meer dan verdubbeld naar 186. In 2014 worden alle records gebroken met ondertussen al 436 dagtrips, wat neerkomt op +134 % t.o.v. 2013 en +425 % t.a.v. 2012.

Overnachtingen

Momenteel zijn enkel bezettingscijfers beschikbaar t.e.m. mei. De trend is echter al duidelijk. De bruto kamerbezetting in de Ieperse hotels lag in 2012 over het ganse jaar op 66,1 %. In 2013 steeg dit naar 70,6 %. Voor de Ieperse hotels wordt 2014 ook een topjaar. De maand januari was vergelijkbaar met voorgaande jaren, maar vanaf februari zijn sterke stijgingen merkbaar. We vergelijken 2014 met 2013. In februari steeg de bezetting van 45,5 naar 53,7 % (+8,2). In maart van 62,2 naar 77,2 (+15,0). In april van 79,8 naar 88,5 (+8,7) en in mei zelfs van 82,4 naar 91,4 % (+9,0). Een jaarbezetting van 75 % of meer lijkt zeker haalbaar.

We kunnen er van uit gaan dat ook bij de B&B’s en bij de vakantiehuizen een zelfde trend kan worden vast gesteld.

Tot slot vermelden we graag nog de bezoekersaantallen van de website www.toerisme-ieper.be. Van januari t.e.m. juli 2012 waren dat er 101.830. In dezelfde periode in 2013 141.932 en dit jaar zelfs 259.946 (+83% t.o.v. 2013 & +155% t.o.v. 2012).