Mc Crae site wordt groter en aantrekkelijker
28 oktober 2002 - Ieper - Bron: Stad Ieper
De hoge berm langs het Ieperleekanaal nabij de bunkersite John Mc Crae en Essex Farm Cemetery op de Diksmuidseweg is eigendom van de stad Ieper. Het gebied ten noorden van de Noorderringbrug (1,88 ha) bestaat momenteel uit graasweide, verspreide houtkanten, enkele bomen en ruigte. Het stadsbestuur wil dit gebied toegankelijk maken, de landschappelijke waarden herstellen en de bezoekers informeren over de vele historische betekenissen van het gebied. De inrichting is voorzien voor de periode november 2002- april 2003. De opening is gepland in de tweede helft van mei.

De bermen langs de linkeroever van het Ieperleekanaal bezitten een merkwaardig reliëf: ze vormen een ronde, langwerpige helling die 5 tot 7 meter boven de aangrenzende Diksmuidseweg en het kanaal uitsteekt. Dit reliëf ontstond door de uitgraving van het kanaal in 1643-1646, als vervanger van de onbevaarbaar geworden Ieperleebeek. De beroemde vestingingenieur Vauban gebruikte de hoge dijk om zijn verdedigingslijn (Précarré) tussen Ieper en Fort Knokke in te richten. De site is heel belangrijk voor het WO1-verhaal nabij Ieper.

Vooral de symboolwaarde is hoog, want de Canadese militaire arts en bevelhebber John Mc Crae schreef er het wereldberoemde gedicht “In Flanders Fields”. Drie oorlogsrelicten nabij de bermen verwijzen naar de Eerste Wereldoorlog: de (gerestaureerde) bunkersite John Mc Crae, A.D.S. Essex Farm Cemetery en het herinneringsmonument voor de West Riding Division boven op de helling.

Recent werd bovendien het relict van een noodwoning ontdekt langs de helling. De bouwheren waren de eerste Boezingenaars die na de oorlog naar hun vernietigde dorp terugkeerden. Van deze site zijn in het Caenepeelarchief merkwaardige fotodocumenten beschikbaar.


Druk spreiden

De jongste jaren is het aantal bezoekers op deze sites sterk gestegen: tussen april en november dagelijks tientallen tot enkele honderden bezoekers, vooral Britse schoolgroepen. Goed voor zowat 50.000 tot 70.000 bezoekers per jaar. Die belangstelling onderstreept de waarde van de site, maar levert ook problemen op omtrent de inrichting, de toegankelijkheid en het onderhoud van het totale gebied.

Het vergroten van de site met de barmgronden zal niet enkel de bezoeker meer variatie bieden, maar ook de druk op het terrein beter spreiden. Infopanelen zullen de historische context duiden. Naast ‘14-‘18 komen ook andere thema’s aan bod: de oorsprong van het kanaal, de functie van de hoge barmgronden als grensversterking in de 17de en 18de eeuw (Vauban) en de noodwoning 1919. Een oordeelkundige landschappelijke inrichting van het gebied, met streekeigen groenelementen en natuurtechnisch beheer, zal de belevingswaarde van de site verhogen.


Nieuwe inrichting

De berm wordt bereikbaar via een eenvoudig voetpad in dolomietverharding dat loopt tot het monument van de West Riding Division, hoog op de berm (nu enkel toegankelijk vanaf de begraafplaats). Zo ontstaan alternatieve wandelmogelijkheden en wordt de beleving van de totale site zinvoller, boeiender en aangenamer. Bovendien zal de site nu ook de wandelaars en (vooral) fietsers vanaf het kanaalpad kunnen aantrekken. Van daaruit bestaat momenteel geen enkele verwijzing of visuele link met de site.

De Ieperse dienst milieu-educatie heeft voor het gebied een totaalplan uitgewerkt met aandacht voor de integratie van alle elementen binnen het gebied: de bunkers Mc Crae, het monument, de begraafplaats, de hoge bermgronden, het fietspad langs de kanaaloever, wandelpaden en de Ieperleebeek die doorheen het gebied stroomt.


Streekeigen plantgoed

Er komen een halfverhard wandelpad en enkele lusvormige graspaden met toegangspoortjes, die geschikt zijn voor rolwagengebruikers. Fietsen is niet toegelaten. Nabij de toegangen komen kleine fietsstallingen. Erg belangrijk in de inrichting worden de informatieborden over de verschillende facetten van het gebied: de 17de eeuwse historiek, het oorlogsverhaal me