Ook Keiem herdenkt de Wapenstilstand
04 november 2018 - Keiem - Bron: Jozef Boone
N.S.B. – “De IJzerwacht” Keiem - 11-novemberviering 2018.

Oproep tot deelname gericht aan:
  • alle verenigingen van Keiem.
  • alle inwoners van Keiem.
  • alle sympathisanten.
Onze 11 novemberviering staat weer voor de deur.  We herdenken de wapenstilstand van beide Wereldoorlogen. We leggen de link met wat 100 jaar geleden is gebeurd en het thema van de bezinning is ’11-11-11 en toen werd het stil’. We hebben dit jaar het volgende programma uitgewerkt waarop iedereen is uitgenodigd: 
  • 10.30 uur: Bezinning in de kerk te Keiem.
  • 11.00 uur: Bloemenhulde aan het monument te Keiem.
  • 11.30 uur: Bloemenhulde Belgisch militair kerkhof.
  • 12.00 uur: drankje aangeboden in St Hubert.
We durven dan ook aan iedere vereniging te vragen om aanwezig te zijn met hun vaandel of vlag. Vooraan in de kerk zal er plaats gereserveerd zijn.  Aan alle kinderen van ons dorp vragen we om met ons mee te vieren en ook om deel te nemen aan de optocht. Ook daar hebben we als ouder een opvoedende taak, want de wreedheid van de oorlogen moeten we ook aan hen doorvertellen. Er is begeleiding voorzien tijdens de optocht.
 
Ook alle militairen en gezagsdragers nodigen we uit in uniform om aanwezig te zijn op de plechtigheid.  Ook op jullie steun en aanwezigheid durven we te rekenen. Ook de huizen in ons dorp mogen versierd worden met de Belgische driekleur. 

Kortom : Keiem :  “zet uw beste beentje voor” en laat vooral zien dat we hen ‘NIET vergeten zijn’.
 
Het bestuur: Franky Debergh, Johan Vandeweghe, Ruben Ryckeboer, Johan Verbouw, Willy Vervaecke, Jozef Boone.