Drie miljoen bezoekers voor de Westhoek in WOI-herdenkingsperiode
28 januari 2019 - Ieper - Bron: Westtoer
In 2018 telde de Westhoek ruim 540.000 WOI-herdenkingsbezoekers. Het slotjaar van ‘100 jaar Groote Oorlog’ was het op één na drukste herdenkingsjaar. Voor de volledige periode 2014-2018 noteerde het Kenniscentrum van Westtoer in totaal 2,8 miljoen herdenkingsbezoekers in de Westhoek. Het beeldjesproject CWRM in Ieper meegerekend, noteert de regio drie miljoen bezoekers in de voorbije vijf jaar. Dit is een half miljoen bezoekers meer dan vooropgesteld. “De respectvolle manier waarop de Westhoek de Eerste Wereldoorlog vijf jaar lang heeft herdacht, zorgde nationaal en internationaal voor ruime weerklank. Ook de tevredenheid van bezoekers scoorde hoog. De regio blikt meer dan tevreden terug maar kijkt tevens naar de toekomst”, aldus gedeputeerde Sabien Lahaye-Battheu.Voor 2018 werden er 541.500 bezoekers geteld, een toename met 5% in vergelijking met 2017. Mei en juni, maar vooral ook november met de herdenking van 100 jaar Wapenstilstand waren opvallend drukker dan in 2017. Bij de terugblik op de voorbije vijf jaar is 2014 met 789.500 bezoekers het absolute topjaar van de WOI-herdenkingsperiode in de Westhoek. In 2015 werden er 500.500 herdenkingsbezoekers geteld. 2016 was een jaar met minder herdenkingsevenementen en met 447.600 bezoekers. In 2017 werd sterke aandacht besteed aan de herdenking van de Mijnenslag (juni) en 100 jaar Slag bij Passendale (najaar). Dit resulteerde in 514.700 bezoekers.
 
Grote interesse uit eigen land

De binnenlandse markt was in 2018 goed voor een marktaandeel van 45%. De meeste Belgische bezoekers van het Wereldoorlog I erfgoed in de Westhoek zijn Vlamingen (93%). Tegenover 2017 nam de binnenlandse markt in de Westhoek in 2018 toe met 6%. Opvallend is de verdere toename van de bezoekers in schoolgroepen (+20%). Voor veel Vlaamse scholen heeft de symboolwaarde van de jaren ’14 en ’18 duidelijk een rol gespeeld bij het vastleggen van hun bezoek. Bij de Belgische herdenkingsbezoekers noteren we een toename van het aantal verblijfstoeristen in de Westhoek. Ook het aantal dagtoeristen is toegenomen.

Sterke internationale belangstelling

Het internationale karakter van het herdenkingstoerisme in de Westhoek werd vorig jaar opnieuw bevestigd. Het aantal buitenlandse bezoekers nam verder toe (+4% t.o.v. 2017). Het marktaandeel van de buitenlandse bezoekers in de Westhoek is groot (55%).

Het Verenigd Koninkrijk blijft het belangrijkste buitenlandse land van herkomst. De Britse markt noteerde in 2018 een toename van 11% ten opzichte van 2017. Het marktaandeel van de Britten in 2018 bedroeg 36% van het totaal aantal herdenkingsbezoekers. Het aantal Britse individuele bezoekers nam verder toe en ook de Britse scholen kenden in 2018 een positieve evolutie. De toename van de Britse markt deed zich vooral voor bij het verblijfstoerisme in de regio.

Nederland blijft de tweede buitenlandse markt voor het herdenkingstoerisme in de Westhoek. De Nederlandse markt bleef in vergelijking met 2017 relatief stabiel (+1%). Het marktaandeel van de Nederlanders bedroeg 9% van het totaal aantal herdenkingsbezoekers.

Het aandeel van de vier verre markten (Australië, Canada, de Verenigde Staten en Nieuw-Zeeland) bedroeg 6% in 2018 (t.o.v. 7% in 2017). De belangrijkste herdenkingsplechtigheden voor deze landen vonden dan ook al in 2017 (en 2015) plaats.

“Dat de belangstelling uit het buitenland hoog blijft, heeft ons al begin 2018 doen beslissen dat we ook in 2019 en daarna blijven inzetten op de herdenking van de Eerste Wereldoorlog,” zegt projectleider Lea Winkeler van Toerisme Vlaanderen. “We doen dat niet alleen omwille van de economische waarde die herdenkingstoerisme creëert voor de Westhoek en voor Vlaanderen als geheel. Minstens even belangrijk is het feit dat we uniek, betekenisvol erfgoed onder onze vleugels hebben dat ons verbindt met mensen uit alle uithoeken van de wereld. Want 3 miljoen bezoekers, dat zijn drie miljoen mensen van vlees en bloed die we tijdens de herdenkingsperiode in contact hebben gebracht met échte plekken, échte voorwerpen en échte verhalen van de Groote Oorlog.”

2020 in het teken van Wederopbouw

De Westhoek wordt na de Eerste Wereldoorlog helemaal heropgebouwd. De wederopbouw bepaalt tot op vandaag het beeld van de streek. Het belang van de wederopbouwarchitectuur ligt niet alleen bij een aantal architecturale parels, maar bij de opvallende homogeniteit, die tot op vandaag bewaard is. Ook de samenleving moest helemaal van nul heropgebouwd worden. Maar de Westhoek herrijst, als een feniks uit zijn as.

Verschillende partners in de Westhoek werken samen een totaalprogramma van tentoonstellingen, evenementen en routes uit om bezoekers in 2020 onder te dompelen in het verhaal van de wederopbouw op enkele iconische sites in de Westhoek.

Het opvolgen van de bezoekersaantallen voor het herdenkingstoerisme in de Westhoek gebeurt door het Kenniscentrum van Westtoer in samenwerking met Toerisme Vlaanderen. Westtoer doet hiervoor een beroep op de cijfers van zes musea en vier begraafplaatsen in de Westhoek: het In Flanders Fields Museum, het Memorial Museum Passchendaele 1917, Talbot House, het Museum aan de IJzer, de Dodengang en Bayernwald, Tyne Cot en Lijssenthoek Cemetery en de Duitse begraafplaatsen in Langemark en Vladslo. Daarnaast worden sinds 2014 ook de bezoekers meegeteld die enkel Westfront in Nieuwpoort hebben bezocht. Voor de bevraging van de bezoekers doet Westtoer een beroep op een pool van gemotiveerde vrijwilligers.