Onderwijsvakbond COV legt kransen neer onder de Menenpoort
31 januari 2019 - Ieper - Bron: COV
Op vrijdagavond 1 februari 2019 zal de onderwijsvakbond COV West-Vlaanderen met vele tientallen leden aanwezig zijn bij de Last Post onder de Menenpoort in Ieper om hulde te brengen aan de duizenden oorlogsslachtoffers die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn gesneuveld. Tijdens de Last Post-plechtigheid zullen drie COV-delegaties een krans neerleggen.

“Als onderwijsvakbond, in het bijzonder COV West-Vlaanderen, willen we aandacht besteden aan het historisch en cultureel bewustzijn maar ook tegemoetkomen aan de burgerschapscompetenties die straks de weg zullen vinden in onze nieuwe eindtermen. We dragen de organisatie van de Last Post bovendien een warm hart toe, zij houden de nagedachtenis van de verschrikkelijke gebeurtenissen die 100 jaar geleden plaatsvonden, in ere. De volharding van het Lastpostcomité en zijn klaroeners draagt heel veel respect bij ons weg. Als christelijke organisatie willen we bovendien de boodschap van vrede uitdragen door aanwezig te zijn op de plechtigheid en zo deze vredesboodschap kracht bijzetten”, licht provinciaal COV-voorzitter Nancy Dewulf de reden van hun aanwezigheid toe. 

Het is de plaatselijke COV-kring Ieper-Poperinge die het initiatief nam om de COV-bestuursleden naar de Last Post uit te nodigen, dit naar aanleiding van de jaarlijkse provinciale nieuwjaarsreceptie. Op vrijdagavond 1 februari zullen drie COV-delegaties (COV kring Ieper-Poperinge, COV West-Vlaanderen en COV Nationaal) tijdens de Last Post om 20 uur kransen neerleggen onder de Menenpoort. Mogelijks zal de nationale secretaris van COV, Marianne Coopman, ook de exhortation uitspreken. De beslissing voor dit ultieme eerbetoon wordt evenwel pas op het allerlaatste moment door het comité toegekend.