Plechtigheid Passendale 101 Jaar Bevrijdingsoffensief
18 september 2019 - Passendale - Bron: MMP 1917
Op zondag 29 september 2019 zal het 101 jaar geleden zijn dat onder leiding van Koning Albert I het groot geallieerd offensief losbrak dat een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. Net zoals het jaar daarvoor in 1917, lag Passendale in het brandpunt van de strijd. Na enkele dagen van hevige gevechten werden de puinen ervan uiteindelijk ingenomen door de Belgische Carabiniers en Grenadiers. Nog steeds wordt dit belangrijk feit jaarlijks in onze geschiedenis herdacht.Deze herdenking gebeurt in nauwe samenwerking met het Regiment Carabiniers Prins Boudewijn – Grenadiers en diverse verbroederingen en vaderlandslievende verenigingen.  Traditioneel doen we dit met een eucharistieviering, een plechtigheid bij het monument voor de gesneuvelden en bij de gedenkplaten aan het oud-gemeentehuis, gevolgd door een optocht in de 4de Regiment Karabiniersstraat en een receptie.

Het programma is als volgt:
  • 10u00: Verzamelen aan de kleine markt van Passendale
  • 10u30: Eucharistieviering
  • 11u30: Plechtigheid bij het ‘Monument voor de gesneuvelden’
  • 11u40: Plechtigheid bij de gedenkplaten aan het ‘Oud-gemeentehuis’
  • 11u45: Korte optocht door de 4e Regiment Karabiniersstraat
  • 11u50: Plechtigheid ‘Gedenkplaat hoek Grenadiersstraat’